Tin tức - sự kiện
Tổng hợp tin tức sự kiện, chuyên ngành về hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Quận Tân Bình
Quay lại

QUẬN TÂN BÌNH HỌP HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2022

Chiều ngày 12/01/2023, tại Hội trường 1 - Trung tâm hành chính quận Tân Bình, được sự chỉ đạo và ủy quyền của ông Nguyễn Bá Thành - Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật quận, Phòng Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng tổ chức họp Hội đồng để tư vấn, thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của 15 phường. Tham dự buổi họp có ông Phạm Phú Dũng – Trưởng Phòng Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng, Bà Lê Thị Thu Trà -  Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam quận, Phó Chủ tịch Hội đồng, cùng 09 Ủy viên Hội đồng và Thư ký.

Toàn cảnh hội nghị

Tại buổi họp, ông Phạm Phú Dũng đã nêu lý do và thông qua nội dung chương trình buổi họp, tiếp theo Bà Huỳnh Thị Diễm Trang, Phó Trưởng Phòng Tư pháp - Ủy viên hội đồng đã thông qua dự Bản tổng hợp ý kiến thẩm định của Thành viên Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật; dự thảo báo cáo kết quả đánh giá, công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022. Cũng tại Hội nghị các Thành viên Hội đồng đã thảo luận và thống nhất về kết quả số điểm của các tiêu chí 15 phường; Đối chiếu với kết quả đạt được của UBND 15 phường. Trong năm 2022, tổng số điểm của các tiêu chí và điều kiện đều đảm bảo, đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Điều 4 Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg.

Thành viên dự họp trao đổi một số nội dung

Kết luận hội nghị, Ông Phạm Phú Dũng đã ghi nhận các ý kiến đóng góp của các Ủy viên Hội động, kết quả Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật quận đã tư vấn, thẩm định như sau: Tổng số Phường trên địa bàn quận là 15 phường; Số Phường đủ điều kiện công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: 15/15 phường; Căn cứ kết quả tư vấn, thẩm định của Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật quận, Phòng Tư pháp sẽ hoàn thiện hồ sơ và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận xem xét, quyết định công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật/.

PHÒNG TƯ PHÁP QUẬN TÂN BÌNH

Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 1 Quận Tân Bình đã giải quyết
(Ngày cập nhật: 30/01/2023)

Liên kết Website Liên kết Website