Tin tức - sự kiện
Tổng hợp tin tức sự kiện, chuyên ngành về hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Quận Tân Bình
Quay lại

Phườngg 5 tổ chức Lễ phát lệnh khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2021 và tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự

Thực hiện Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 09/11/2020 của Hội đồng nghĩa vụ quân sự Phường 5 tổ chức phát lệnh khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2021, Hội đồng nghĩa vụ quân sự Phường 5 tổ chức Lễ phát lệnh khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2021 và tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự. Tham dự hội nghị còn có ông Phạm Văn Tiến – Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 5 – Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự Phường 5, cùng đại diện các ban ngành đoàn thể phường, cấp ủy chi bộ 5 khu phố cùng hơn 40 thanh niên trên địa bàn phường đến nhận lệnh khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2021.

Thực hiện Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 10/11/2020 của Hội đồng nghĩa vụ quân sự Phường 5 tổ chức tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự. Ngày 12/11/2020, Hội đồng nghĩa vụ quân sự Phường 5 tổ chức tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự  cho hơn 40 thanh niên trên địa bàn phường đến nhận lệnh khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2021. Thực hiện tuyên truyền: ông Trần Hoàng Sơn – tuyên truyền viên pháp luật phường. Tuyên truyền viên đã phổ biến, tuyên truyền những nội dung cơ bản cùa Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 và các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong thực hiện nghĩa vụ quân sự trong Nghị định 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu.


Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 12 Quận Tân Bình đã giải quyết

99,34%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 06/12/2020)

Liên kết Website Liên kết Website