Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

PHƯỜNG 7 VẬN ĐỘNG, HỖ TRỢ THỰC HIỆN CHI TRẢ AN SINH XÃ HỘI KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT

     Thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt; nhằm đảm bảo nhanh chóng, chính xác, minh bạch kịp thời, tiết kiệm hiệu quả, giảm nhân sự tham gia chi trả an sinh xã hội. Ủy ban nhân dân phường đã triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp, đặc biệt là tiến hành đăng ký mở tài khoản ngân hàng cho người dân. Đây cũng chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ Chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06).

      Phường 7 theo thống kê có 534 người được hưởng chính sách an sinh xã hội; trong đó 57 đối tượng người có công, 380 đối tượng bảo trợ xã hội và hộ nghèo, hộ cận nghèo 97 hộ.

     Ngày 21/01/2024 Ủy ban nhân dân Phường 7 thành lập đoàn ra quân tuyên truyền, vận động, khuyến khích người dân thuộc diện hưởng chính sách trợ cấp an sinh xã hội đăng ký nhận trợ cấp xã hội qua tài khoản ngân hàng (ATM). Ủy ban nhân dân phường đã chủ động tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các mặt công tác Đề án 06 và các mô hình trên địa bàn phường, chú trọng triển khai quyết liệt các giải pháp, mô hình thanh toán không dùng tiền mặt để thúc đẩy chuyển đổi số; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tiện ích của Đề án 06 mang lại.

Công an khu vực cùng đoàn đến tận nhà vận động đăng ký nhận trợ cấp qua ATM

Người dân đăng ký nhận trợ cấp qua thẻ ATM

    Đối với các trường hợp chưa có tài khoản ngân hàng là người yếu thế, gặp nhiều khó khăn, hoặc không có khả năng trong việc mở tài khoản giao dịch trực tiếp tại quầy giao dịch, cán bộ phường đã trực tiếp hỗ trợ hướng dẫn mở tài khoản ngân hàng online tại nhà.

Cán bộ ủy ban hỗ trợ hướng dẫn mở tài khoản ATM tại nhà

    Ngày 28/02/2024 Ủy ban nhân dân Phường 7 phối hợp với ngân hàng Sacombank phòng giao dịch Ông Tạ xuống từng nhà người dân hỗ trợ mở tài khoản ngân hàng cho người dân.

Ủy ban phối hợp với ngân hàng Sacombank xuống từng nhà người dân hỗ trợ mở tài khoản

    Qua các đợt ra quân hỗ trợ, Ủy ban nhân dân Phường 7 đã thực hiện được: hỗ trợ 100 trường hợp được hưởng chính sách an sinh xã hội mở tài khoản ngân hàng; trong đó 21/57 là đối tượng người có công, 69/380 là đối tượng bảo trợ xã hội và hộ nghèo, hộ cận nghèo 10/97 hộ.

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 7

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA