Tin tức - sự kiện
Tổng hợp tin tức sự kiện, chuyên ngành về hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Quận Tân Bình
Quay lại

Phường 4 tiếp tục thực hiện tốt việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và qua dịch vụ bưu chính công ích

Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ và Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua, công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn phường nói chung, việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và tiếp nhận hồ sơ, giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

 

Ngay sau khi Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ có hiệu lực thi hành, UBND phường đã ban hành kế hoạch triển khai nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Đến nay, phường thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

 

Với mục tiêu đảm bảo tăng dần tỷ lệ TTHC được thực hiện tại chỗ toàn bộ quy trình giải quyết, giảm thiểu việc luân chuyển hồ sơ giấy trong quá trình giải quyết TTHC, UBND phường đã kịp thời xây dựng một nền hành chính phục vụ chuyên nghiệp, hiện đại và thân thiện, tạo bước đột phá mạnh mẽ đối với nhiệm vụ cải cách hành chính.

Người dân thực hiện thủ tục hành chính ngoài giờ theo lịch hẹn đã được đăng ký

 

Đến nay, việc tiếp nhận hồ sơ, trao đổi thông tin và kết quả giải quyết TTHC trên địa bàn phường phần lớn đều được thực hiện thông qua 03 hình thức: Bộ phận một cửa, Dịch vụ công trực tuyến và Dịch vụ bưu chính công ích. Vì thế góp phần nâng cao tỷ lệ giải quyết hồ sơ TTHC, rút ngắn thời gian giải quyết, đồng thời cho phép người dân thực hiện gửi nhận dịch vụ hành chính công trực tuyến, trong đó có nhiều TTHC có thể thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; tăng tỉ lệ hài lòng của người dân đối với chính quyền địa phương.

 

 

Ngoài ra: UBND phường chủ động rút ngắn thời gian trả hồ sơ hành chính và thực hiện trả hồ sơ hành chính miễn phí tại nhà (từ 03 ngày còn 01 ngày).

(Thanh Giang - UBND phường 4)


Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 1 Quận Tân Bình đã giải quyết

100%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 25/01/2021)

Liên kết Website Liên kết Website