Tin tức - sự kiện
Tổng hợp tin tức sự kiện, chuyên ngành về hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Quận Tân Bình
Quay lại

Phường 3 tuyên truyền mô hình Ứng dụng “Quận Tân Bình” cho nhân dân trên địa bàn phường.

Thực hiện Công văn số 244/VHTT ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Phòng Văn hóa và thông tin quận Tân Bình về việc tăng cường đẩy mạnh nhân rộng, áp dụng các mô hình sáng kiến, cách làm hay trong công tác cải cách hành chính. Ủy ban nhân dân phường 3 đề nghị Ban ngành đoàn thể, Ban điều hành 5 khu phố, 54 tổ dân phố, tổ chức tuyên truyền đến Nhân dân và các tổ chức trên địa bàn phường về tăng cường đẩy mạnh tuyên truyền trong công tác cải cách hành chính, như sau:

1. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về mô hình Tổ tư vấn dịch vụ công trực tuyến tại Bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân phường, phát huy tối đa vai trò tư vấn trong việc tuyên truyền đến từng hộ dân, khuyến khích người dân, tổ chức, đơn vị về những lợi ích khi sử dụng dịch vụ công trực truyến đối với lĩnh vực Hộ tịch (khai sinh, khai tử, xác nhận tình trạng hôn nhân, trích lục hộ tịch, giám hộ).

2. Tiếp tục chạy các khẩu hiệu tuyên truyền về công tác cải cách hành chính, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên bảng led tại trụ sở Ủy ban nhân dân; các phương tiện thông tin tuyên truyền đa dạng, phong phú khác như: facbook, bản tin nội bộ,…

3. Tiếp tục tăng cường đăng tin, bài trên Cổng thông tin điện tử của quận (mục cải cách hành chính), bản tin phường, thông qua hình thức tuyên truyền khác: lồng ghép trong các họp, băng rôn, tờ gấp,… về các thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; dịch vụ bưu chính công ích; tuyên truyền những mô hình, sáng kiến, cách làm hay trong cong tác cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân phường.

4. Tăng cường thực hiện tuyên truyền mô hình Ứng dụng “Quận Tân Bình” trên bản tin phường (đăng nhiều kỳ), bảng led của phường. (đính kèm file “Mô hình Ứng dụng quận Tân Bình”).

Mô hình Ứng dụng “Quận Tân Bình”

 

Để nâng cao chất lượng và hiệu quả Chương trình cải cách hành chính, nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, với mục tiêu: “Chính quyền phục vụ người dân ngày càng chất lượng hơn” và “Chính quyền, người dân và doanh nghiệp ngày càng gắn kết để phát triển kinh tế”,  quận đã và đang triển khai, áp dụng nhiều mô hình, sáng kiến, trong đó có mô hình Ứng dụng “Quận Tân Bình”.

Ứng dụng “Quận Tân Bình” bao gồm 10 tính năng được cải tiến: Công dân phản ánh, Thông tin cảnh báo, Thủ tục hành chính, Thông tin quy hoạch, Góp ý chính quyền, Ưu đãi tiêu dùng, Du lịch, Giáo dục, Y tế, Khẩn cấp.

Ứng dụng bước đầu đã cung cấp một số tiện ích cho người dân, doanh nghiệp như: Tra cứu thông tin quy hoạch; dịch vụ công trực tuyến; thông tin tuyển sinh; tiếp nhận và giải đáp thông tin phản ánh,… giúp người dân có được những trải nghiệm mới khi sử dụng ứng dụng thông minh. Ứng dụng sẽ mang lại sự thuận lợi cho sự tương tác giữa người dân, doanh nghiệp với chính quyền, cũng như tạo điều kiện tốt hơn để người dân, doanh nghiệp tham gia giám sát, đóng góp ý kiến xây dựng chính quyền.

Nổi bật là tính năng “Ưu đãi tiêu dùng”, qua đó quận vận động các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã tham gia cung cấp hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ chất lượng nhưng sẽ có chính sách ưu đãi riêng cho công dân Tân Bình và cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận. Kết quả, đến nay quận đã thực hiện ký kết với 12 công ty, trong đó cung cấp hơn 40 thương hiệu ưu đãi dành cho công dân quận Tân Bình.

HƯỚNG DẪN TẢI ỨNG DỤNG

Cách 1:

- Mở máy ảnh trên điện thoại

- Đưa ống kính vào mã QR bên dưới (Hình QR Code)

- Bấm vào đường dẫn trên thông báo hiện ra

 

Cách 2:

Mở Appstore/CH Play, gõ quận Tân Bình vào ô tìm kiếm

         (Đính kèm file)

 

 

  


Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 6 Quận Tân Bình đã giải quyết

99,79%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 14/06/2021)

Liên kết Website Liên kết Website