Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

PHƯỜNG 3: TỔ CHỨC RA QUÂN TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG CÁ NHÂN, HỘ GIA ĐÌNH THÁO GỠ KHUNG SẮT, LỒNG SẮT, MỞ LỐI THOÁT NẠN VÀ TRANG BỊ PHƯƠNG TIỆN PCCC ĐỂ ĐẢM BẢO AN TOÀN KHI CÓ HỎA HOẠN XẢY RA

Thực hiện Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 18/3/2024 của Ủy ban nhân dân phường 3, quận Tân Bình về thực hiện cao điểm tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cá nhân, hộ gia đình tháo gỡ khung sắt, lồng sắt, lưới sắt, mở lối thoát nạn thứ 2 và trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn phường 3, quận Tân Bình.

Sáng ngày 22/3/2024, Ủy ban nhân dân Phường phối hợp cùng các ban ngành, đoàn thể tổ chức ra quân tuyên truyền vận động tháo gỡ bảng quảng cáo, khung sắt, lồng sắt, lưới sắt, mở lối thoát nạn thứ 2 và trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Kết quả trong ngày phát động đã có 49/105 hộ cải tạo, đã tháo gỡ khung sắt, lồng sắt, lưới sắt, mở lối thoát nạn thứ 2 và 56 trường hợp đã ký cam kết tiếp tục thực hiện tháo gỡ khung sắt, lồng sắt, mở lối thoát hiểm và trang bị phương tiện PCCC trong thời gian tới.

Ủy ban nhân dân Phường tiếp tục tổ chức vận động các trường hợp trên sớm thực hiện tháo gỡ, đồng thời chỉ đạo Công an phường và các bộ phận có liên quan tiếp tục rà soát các chung cư và nhà dân trên địa bàn để lập danh sách vận động các hộ dân để thực hiện tháo gỡ khung sắt, lồng sắt, mở lối thoát nạn thứ 2.

Ủy ban nhân dân phường 3, quận Tân Bình

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA