Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Danh mục Danh mục

Quay lại

PHƯỜNG 3: Tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Thực hiện Chương trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy năm 2023; nhằm đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng, chính quyền và vận động nhân dân năm 2023; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Sáng ngày 02/02/2024, tại Hội trường Ủy ban nhân dân phường 3, Đảng ủy phường 3 tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Đến tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Thị Thành - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy; đồng chí Đinh Trần Thanh Tâm – Quận ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Quận; đồng chí Võ Đức Chinh - Bí thư Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Thị Thanh Xuân – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy; đồng chí Phạm Hoàng Tuấn – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường cùng các đồng chí Đảng ủy viên, trưởng, phó các ban, ngành đoàn thể phường, cấp ủy 10 chi bộ trực thuộc và toàn thể đảng viên của Đảng bộ phường.  

Trong năm 2023, Đảng ủy đã lãnh đạo hệ thống chính trị hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu về phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng; triển khai kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của các cấp ủy cấp trên; đẩy mạnh việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kết luận số 21-KL/TW Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, an ninh – quốc phòng; phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, Ban điều hành 05 khu phố thực hiện tốt công tác chăm lo cho các gia đình khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn phường…

Hội nghị đã được nghe báo cáo tham luận về một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên tại địa bàn dân cư của chi bộ Khu phố 1 và công tác lãnh đạo xây dựng “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” trong nhà trường của chi bộ trường Mầm non 3.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Thị Thành - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường 3 đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời định hướng trong năm 2024, Đảng bộ, chính quyền phường 3 sẽ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao năm 2024, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Ủy ban nhân dân phường 3, quận Tân Bình

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA