Tin tức - sự kiện
Tổng hợp tin tức sự kiện, chuyên ngành về hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Quận Tân Bình
Quay lại

Phường 3 Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bầu cử Trưởng khu phố nhiệm kỳ 2020 - 2025 và trao quyết định công nhận đối với các ông bà đã trúng cử chức danh Trưởng khu phố nhiệm kỳ 2020 - 2025 trên địa bàn phường.

Chiều ngày 05/01/2021, tại hội trường Ủy ban nhân dân phường 3 đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử Trưởng khu phố nhiệm kỳ 2020 - 2025 và trao quyết định công nhận đối với các ông bà đã trúng cử chức danh Trưởng khu phố nhiệm kỳ 2020 - 2025 trên địa bàn phường.

Tham dự hội nghị có ông Võ Đức Chinh, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường; ông Phạm Hoàng Tuấn, Phó Bí thư - Chủ tịch UBND phường Cùng các Ông bà trong Thường trực HĐND, UBND Phường, đại diện các ban ngành, đoàn thể phường và các ông/ bà là đại diện cấp ủy chi bộ, Ban công tác mặt trận, Ban điều hành 5 khu phố. và các ông bà trúng cử chức danh Trưởng khu phố nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Hội nghị đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch liên tịch số 140/KHLT - UBND-UBMTTQVN ngày 26 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường 3 về tổ chức bầu cử Trưởng khu phố nhiệm kỳ 2020-2025 trên địa bàn phường 3. Báo cáo tổng kết đã cơ bản đánh giá được những ưu, nhược điểm trong công tác tổ chức bầu cử Trưởng khu phố tại 05 khu dân cư trên địa bàn phường; cụ thể: công tác chuẩn bị về nhân sự chu đáo, nghiêm túc với 08 nhân sự được giới thiệu để tổ chức hội nghị hiệp thương. Việc tổ chức các hội nghị hiệp thương để lấy ý kiến nhân dân cũng được tiến hành đầy đủ đúng quy trình.
Về kết quả bầu cử, số lượng cử tri đi bầu chiếm tỷ lệ tương đối cao so với tổng số cử tri được lập danh sách là 1914/2066 cử tri, tỷ lệ đạt 92,6%. Tổng số phiếu bầu hợp lệ là 1853/1914 phiếu, đạt 96,8%.  Tổng số phiếu bầu không hợp lệ là 61/1914 phiếu, đạt 3,2%. 5/5 khu phố đã bầu thành công Trưởng khu phố nhiệm kỳ 2020-2025; trong đó có 2/5 người là phụ nữ, tỷ lệ 40%. Độ tuổi bình quân của Trưởng khu phố nhiệm kỳ 2020-2025 là 59 tuổi. Có 4/5 khu phố là nhân sự tái cử, 01 nhân sự mới.

Các Đ/c lãnh đạo trao hoa và Quyết định cho  05 Trưởng khu phố nhiệm kỳ 2020-2025.

Các Đ/c lãnh đạo trao hoa và Quyết định cho  05 Phó trưởng khu phố nhiệm kỳ 2020-2025.

Để kịp thời động viên, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích tốt  trong công tác bầu cử Trưởng khu phố, tại hội nghị Ủy ban nhân dân phường đã trao tặng giấy khen cho 05 tập thể Tổ bầu cử và 05 cá nhân có thành tích xuất sác trong công tác chuẩn bị và công tác tổ chức bầu cử Trưởng khu phố nhiệm kỳ 2020-2025.

Đ/c Phạm Hoàng Tuấn - Chủ tịch UBND phường giao nhiệm vụ cho các ông bà là Trưởng, phó khu phố nhiệm kỳ 2020-2025

Các Đ/c lãnh đạo trao giấy khen cho  05 tập thể tổ bầu cử  có thành tích xuất sác trong công tác chuẩn bị và công tác tổ chức bầu cử Trưởng khu phố nhiệm kỳ 2020-2025.

Các Đ/c lãnh đạo trao giấy khen cho 05 cá nhân có thành tích xuất sác trong công tác chuẩn bị và công tác tổ chức bầu cử Trưởng khu phố nhiệm kỳ 2020-2025.


Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 1 Quận Tân Bình đã giải quyết

100%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 25/01/2021)

Liên kết Website Liên kết Website