Tin tức - sự kiện
Tổng hợp tin tức sự kiện, chuyên ngành về hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Quận Tân Bình
Quay lại

Phường 3 hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và dịch vụ bưu chính công ích nhằm hạn chế tối đa việc tập trung đông người, góp phần phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Nhằm hạn chế tối đa việc tập trung đông người, góp phần phòng chống dịch bệnh Covid-19 và đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Ủy ban nhân dân phường 3 thông báo:

1. Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện các thủ tục hành chính hãy thực hiện qua cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại địa chỉ https://tanbinh.hochiminhcity.gov.vn (chọn “DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN”) và các dịch vụ bưu chính công ích của bưu điện, hạn chế tập trung nơi đông người, tránh việc lây lan dịch bệnh Covid-19.

2. Hướng dẫn đăng ký hồ sơ lĩnh vực Hộ tịch trực tuyến (mức độ 3):

Việc đăng ký hồ sơ lĩnh vực Hộ tịch trực tuyến hiện nay có nhiều hình thức thông qua các ứng dụng trên thiệt bị di động như: “Dịch vụ công Thành phố Hồ Chí Minh”, “Dịch vụ công Tân Bình”,… hoặc các trang dịch vụ công như: “Cổng dịch vụ công quận Tân Bình”, “Cổng dịch vụ công quốc gia”:

- https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn

- https://dichvucong.gov.vn

Bước 1: Người có nhu cầu cấp đăng ký trực tuyến lĩnh vực Hộ tịch (Khai sinh. Khai tử, xác nhận tình trạng hôn nhân, trích lục hộ tịch (bản sao khai sinh, khai tử, kết hôn,…) sử dụng các thiết bị có kết nối mạng internet để truy cập vào đường link dưới đây: https://hotichtructuyen.moj.gov.vn

Bước 2: Bấm chọn tên một số tỉnh, thành phố sau đó bấm chọn Thành phố Hồ Chí Minh và bấm chọn vào chữ “Tiếp tục” bên cạnh.

Bước 3: Trên màn hình xuất hiện các thủ tục về hộ tịch có đăng ký trực tuyến; bấm chọn theo hướng mũi tên vào thủ tục “Đăng ký khai sinh, khai tử, xác nhận tình trạng hôn nhân, cấp bản sao, giám hộ”.

Bước 4: Trên màn hình xuất hiện các lựa chọn đơn vị giải quyết: bấm lần lượt theo thứ tự A       B      C: tức là chọn quận Tân Bình     Phường 3  sau đó bấm chọn vào chữ “Tiếp tục” bên cạnh.

 

Bước 5: Trên màn hình xuất hiện câu hỏi: “Bạn vừa chọn đơn vị giải quyết hồ sơ là UBND cấp phường/xã. Bạn có chắc chắn muốn tiếp tục không?” ==> bấm chọn vào nút “OK”.

Bước 6: Trên màn hình xuất hiện mẫu tờ khai cấp bản sao trích lục hộ tịch, bạn phải điền đầy đủ thông tin theo mẫu tờ khai; các ô có đánh dấu (*) màu đỏ là thông tin bắt buộc phải điền.

 

Sau khi hoàn thành tờ khai, phía cuối trang bạn bấm chọn vào ô trước dòng chữ màu đỏ “Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tờ khai trên” ==> bấm vào chữ “Tiếp tục” bên cạnh.

 

Bước 7: Trên màn hình xuất hiện những thông tin mà bạn đã kê khai trước đó, bạn nên đọc lại tất cả xem thông tin đã chính xác hay chưa; sau đó bạn nhập mã xác nhận ở ô phía cuối và bấm chọn vào nút “Gửi” phía cuối cùng.

Ủy ban nhân dân phường 3 kêu gọi các tổ chức, cá nhân tích cực thực hiện thủ tục hành chính qua cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và dịch vụ bưu chính công ích, góp phần phòng chống dịch bệnh Covid-19./.


Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 6 Quận Tân Bình đã giải quyết

99,79%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 14/06/2021)

Liên kết Website Liên kết Website