Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

PHƯỜNG 2 RA QUÂN DỌN VỆ SINH MÔI TRƯỜNG, XÓA BỎ CÁC TỤ ĐIỂM DÁN QUẢNG CÁO LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG CHO VAY “TÍN DỤNG ĐEN”

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân trong việc tham gia bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh công tác thu gom, xử lý chất thải tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp; xóa bỏ các tụ điểm dán quảng cáo tại các cột điện, vách tường liên quan đến hoạt động cho vay “Tín dụng đen” trên địa bàn phường.
 
 
Sáng ngày 29/3/2023, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Công an phối hợp các ban ngành đoàn thể phường tổ chức ra quân dọn vệ sinh môi trường, xóa bỏ các tụ điểm dán quảng cáo liên quan đến hoạt động cho vay “Tín dụng đen” trên địa bàn phường. Đồng thời tuyên truyền vận động cho các hội viên, đoàn viên và toàn thể nhân dân trên địa bàn phường tổ chức tổng dọn vệ sinh môi trường, cạo, xóa các tờ dán quảng cáo cho vay tiền nhanh ở các tuyến đường trong khu dân cư và khuôn viên gia đình. Bên cạnh đó, 9/9 khu phố đều tổ chức ra quân tổng dọn vệ sinh xung quanh khuôn viên gia đình; xóa bỏ các tờ dán quảng cáo cho vay tiền nhanh.
 
 
 
Việc tổng vệ sinh, xử lý các tụ điểm dán quảng cáo liên quan đến hoạt động cho vay “Tín dụng đen” trên địa bàn phường được duy trì định kỳ hàng tháng nhằm hưởng ứng chiến dịch cho thế giới sạch hơn.
 
 
 
 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 2.

 

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA