Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

PHƯỜNG 14: “TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ CHI TRẢ KINH PHÍ HỖ TRỢ KHUYẾN KHÍCH HỎA TÁNG CHO NGƯỜI DÂN BẰNG PHƯƠNG THỨC CHUYỂN KHOẢN”

Hiện nay, để nhn được kinh phí h tr khuyến khích hỏa táng, người dân phải mất thời gian đi lại như lên Ủy ban nhân dân phường làm hồ sơ và bổ sung hồ sơ (nếu có); sau khi các hồ sơ được chấp thuận thì sẽ lên phường ký nhận bằng tiền mặt.

Thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt; Công văn số 5234/LĐTBXH-TTTT ngày 23 tháng 12 năm 2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn chi trả không dùng tiền mặt đến các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội.

Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân phường triển khai thực hiện mô hình: “Tiếp nhận hồ sơ và chi trả kinh phí hỗ trợ khuyến khích hỏa táng cho người dân bằng phương thức chuyển khoản”. Bằng hình thức thông qua các phương thức thanh toán của kho bạc, ngân hàng thực hiện lệnh chi tiền bằng hình thức chuyển tiền vào tài khoản của người dân thụ hưởng chi phí hỏa táng.

Qua triển khai thực hiện mô hình trên đã mang lại nhiều hiệu quả nhiều cho người dân như: Giảm được việc đi lại nhiều lần cũng như chi phí của người dân, qua đó hạn chế được việc sử dụng tiền mặt đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, góp phần hiện đại hóa nền hành chính và giảm được các mối nguy hiểm cho cán bộ công chức trong thực thi nhiệm vụ (người được phân công đi rút tiền mặt).

Kết quả đạt được: Năm 2022 có 79 hồ sơ được giải quyết (trong đó 77 hồ sơ nhận tiền mặt, 02 hồ sơ nhận bằng chuyển khoản); Năm 2023 (tính đến 31/08/2023) có 50 hồ sơ được giải quyết (trong đó 17 hồ sơ nhận tiền mặt, 33 hồ sơ nhận bằng chuyển khoản).

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA