Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

PHƯỜNG 14 THỰC HIỆN HƯỚNG DẪN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN CHO NGƯỜI DÂN

Nhằm cải thiện chỉ số hài lòng của người dân và tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính đồng thời nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn phường 14, công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện hướng dẫn cho người dân thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến lĩnh vực hộ tịch trên trang Hệ thống thông tin giải quyết Thủ tục hành chính Thành phố Hồ Chí Minh.

Từ đầu năm 2024 đến nay, số lượng hồ sơ thực hiện trực tuyến đạt 412 hồ sơ (đạt tỷ lệ 80,78%).Công chức tại Bộ phận Một cửa thực hiện hướng dẫn về dịch vụ công trực tuyến cho người dânCông chức tại Bộ phận Một cửa thực hiện hướng dẫn về dịch vụ công trực tuyến cho người dânCông chức tại Bộ phận Một cửa thực hiện hướng dẫn về dịch vụ công trực tuyến cho người dânCông chức tại Bộ phận Một cửa thực hiện hướng dẫn về dịch vụ công trực tuyến cho người dân

Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân Phường 14 tiếp tục tăng cường tuyên truyền đến người dân về việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến trang Hệ thống thông tin giải quyết Thủ tục hành chính Thành phố Hồ Chí Minh với nhiều hình thức để nâng cao số lượng người thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại địa phương.

Tin, ảnh: Đặng Thảo.

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA