Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

PHƯỜNG 13 TẬP HUẤN, HƯỚNG DẪN VỀ THỂ THỨC VĂN BẢN THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 30/2020/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CÔNG TÁC VĂN THƯ

Trong ngày 22/5/2023, Ủy ban nhân dân Phường đã tổ chức buổi tập huấn Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư đến các công chức, người hoạt động không chuyên trách đang làm việc tại đơn vị.

Tại buổi tập huấn Đồng chí Nguyễn Khắc Nguyên – Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường đã đánh giá tầm quan trọng của công tác văn thư, lưu trữ trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư đáp ứng yêu cầu cấp thiết đổi mới công tác văn thư lưu trữ, đặc biệt trong bối cảnh Chính phủ đang đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi việc xử lý văn bản, thủ tục hành chính từ môi trường truyền thống sang môi trường điện tử nhằm hiện đại hóa nền hành chính nhà nước trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0 hiện nay.

Tại buổi tập huấn, Hội nghị đã được nghe ông Võ Văn Hưởng – Cán bộ tuyên truyền – Công chức Văn phòng – thống kê phổ biến các nội dung liên quan đến Nghị định 30/2020/NĐ-CP trong đó tập trung vào các nội dung quản lý văn bản đi, đến; trong đó đi sâu vào hướng dẫn những điểm mới được quy định tại Nghị định;  tập trung vào các quy định về soạn thảo, ký ban hành văn bản bản giấy và điện tử; quản lý văn bản; lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ bản giấy và hồ sơ điện tử vào Lưu trữ cơ quan trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức.

Sau khi tập huấn, công chức, người hoạt động không chuyên trách của Ủy ban nhân dân phường đã nắm vững các quy định của Nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ; Các quy trình xử lý văn bản, đặc biệt là văn bản điện tử qua đó nâng cao nhận thức, phát huy năng lực công tác để giải quyết tốt những vấn đề liên quan trong thực thi nhiệm vụ được giao./.         

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA