Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

Phường 12: Công bố danh sách thanh niên vinh dự trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2024

Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự phường 12 công bố danh sách 13 thanh niên vinh dự trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2024 gồm: 

1. Đỗ Anh Tiến - 12/02/2004 - Khu phố 1

2. Nguyễn Dương Hoàng Phú - 24/6/2003 - Khu phố 2

3. Nguyễn Trí Tiến - 30/01/1999 - Khu phố 2

4. Đoàn Nguyễn Thế Tài - 07/8/2002 - Khu phố 2

5. Nguyễn Võ Duy Anh - 10/01/2001 - Khu phố 2

6. Nguyễn Như Bảo - 04/5/2004 - Khu phố 3

7. Hồ Gia Minh - 20/8/2005 - Khu phố 3

8. Lê Khắc Kiên 09/11/2005 - Khu phố 4

9. Vũ Hoàng Anh - 11//11/1997 - Khu phố 4

10. Hoàng Bảo Ngọc - 25/10/2001 - Khu phố 5

11. Nguyễn Trường Phát - 26/4/2001 - Khu phố 7

12. Vũ Hữu Tuấn - 28/4/2004 - Khu phố 7

13. Lê Ngọc Đạt - 02/6/1999 - Khu phố 7

14. Võ Ngọc Nam - 15/02/2001 - Khu phố 7

15. Mai Huyền Linh - 26/12/2001 - Khu phố 8

16. Vũ Thành Trung - 05/11/2001 - Khu phố 9

Khác với nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ Công an là không bắt buộc. Công dân có nhu cầu thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân thì phải nộp hồ sơ đăng ký cho Công an xã, phường, thị trấn nơi công dân có hộ khẩu thường trú để được xem xét, tuyển chọn theo quy định. Kết quả có 04 thanh niên vinh dự trúng tuyển Nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2024 gồm:

1. Nguyễn Công Quý - 19/02/2002 - Khu phố 2

2. Hoàng Đình Thông - 04/3/2001 - Khu phố 4

3. Nguyễn Minh Tuấn - 27/01/2001 - Khu phố 4

4. Nguyễn Thành Vinh - 14/9/2000 - Khu phố 8

Quân đội là trường học lớn của thanh niên, là niềm mơ ước và mục tiêu vươn tới của không ít thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ. Được học tập, rèn luyện trong quân đội là niềm vinh dự, tự hào, là trách nhiệm của thanh niên Việt Nam.

1. Niềm vinh dự, tự hào

Mỗi thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự là vinh dự, tự hào, bởi thực hiện nghĩa vụ quân sự chính là sự cống hiến một phần bé nhỏ của mình cho sự nghiệp của Đảng và toàn dân tộc. Hình ảnh Bộ độ Cụ Hồ luôn là tấm gương sáng cho mọi thế hệ thanh niên Việt Nam noi theo.

2. Là trách nhiệm công dân

Thanh niên lên đường nhập ngũ là nghĩa vụ công dân, khi nhập ngũ; được học tập những kiến thức cơ bản về Đảng, Bác Hồ, về chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc… nhận thức rõ đối tượng, đối tác, phân biệt rõ ai là bạn, ai là thù từ đó nâng cao ý thức cảnh giác và đề kháng với những luận điệu xấu độc của kẻ thù cũng như tuyên truyền giáo dục đến mọi người cùng tham gia bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, trong thời gian tại quân ngũ được rèn luyện về thể lực, về kỹ chiến thuật, về tâm lý từ đó tạo nên sự vững vàng trước các tình huống có thể xảy ra.

3. Rèn luyện trở thành người chiến sĩ ưu tú của quân đội

Được tham gia nghĩa vụ quân sự vừa là nghĩa vụ công dân vừa là trách nhiệm lớn, niềm tự hào đối với quê hương đất nước và chính bản thân mình. Bản thân các chiến sĩ ngay từ những ngày đầu phải xứng đáng với niềm tin cậy của Đảng, của nhân dân, thực hiện tốt những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, yêu thương và quý trọng đồng bào, chiến đấu dũng cảm gắn bó mật thiết với nhân dân, nêu cao đạo đức “cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”. Phải thực sự là hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, có lý tưởng cao đẹp, đạo đức trong sáng, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội. Bộ đội là của dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân mà chiến đấu.

Các bạn thanh niên hãy thể hiện mình là người con Nước Việt, góp phần sức của mình vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân.

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 12

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA