Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

PHƯỜNG 11 TỔ CHỨC “TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG MỘT NGÀY LÀM VIỆC” NĂM 2023

    Thực hiện Công văn số 2781/UBND-CCHC ngày 01 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình về việc tổ chức thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong một ngày làm việc và Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 17/01/2023 của Ủy ban nhân dân phường về tổ chức “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong một ngày làm việc” trên địa bàn Phường 11 năm 2023.

    Ủy ban nhân dân Phường 11 đã triển khai đến Trưởng Ban điều hành 9 khu phố, Tổ trưởng 101 tổ dân phố để thông báo đến các hộ dân trong khu phố và tổ dân phố biết về việc tổ chức “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong một ngày làm việc” trên địa bàn Phường 11 năm 2023 đối với một số thủ tục hành chính, gồm các nội dung:

    1. Các thủ tục hành chính thực hiện:

- Thủ tục Cấp bản sao trích lục hộ tịch.

- Thủ tục Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

- Đăng ký khai tử.

- Khai báo tạm trú cho người nước ngoài cư trú tại Thành phố Hồ Chí Minh bằng phiếu khai báo tạm trú tại Công an phường (thực hiện tại Công an phường).

    2. Thời gian thực hiện: từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023.

    3. Về tổ chức thực hiện:

  •    Cá nhân, đại diện tổ chức đến trực tiếp trụ sở yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.
  •    Trường hợp tiếp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo.
  • ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 11

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA