Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

PHƯỜNG 1 TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 133 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890 – 19/5/2023); TRAO HUY HIỆU ĐẢNG ĐỢT 19/5/2023; SƠ KẾT 02 NĂM THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 01-KL/TW NGÀY 18 THÁNG 5 NĂM 2021 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

   Hòa trong không khí vui tươi, phấn khởi tổ chức các hoạt động kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023); sáng ngày 19/5/2023, Đảng ủy Phường 1 long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chi Minh (19/5/1890 – 19/5/2023); trao Huy hiệu Đảng đợt 19/5/2023 và sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị.

   Tại buổi lễ các đại biểu được nghe diễn văn ôn lại kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW.  Đây là dịp để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Phường 1 bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh; thời gian tới Đảng bộ Phường 1 tiếp tục phát huy những truyền thống tốt đẹp, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu không ngừng, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết năm 2023 nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025.  Nhân dịp này, đảng bộ Phường 1 có 10 đồng chí được vinh dự đón nhận Huy hiệu Đảng. Tại buổi lễ, Đảng ủy Phường đã trao Huy hiệu đảng cho 05 đồng chí có từ 55 tuổi Đảng trở xuống. Các đảng viên vinh dự được nhận Huy hiệu Đảng dịp này bày tỏ niềm tự hào, lòng biết ơn trước sự quan tâm của Đảng, hứa sẽ tiếp tục phát huy tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên trong các phong trào hành động cách mạng tại địa phương.

   Trong sáng cùng ngày, Đảng uỷ tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Qua 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đối với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được nâng lên rõ rệt. Vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị không ngừng được phát huy; thể hiện tác phong công tác, gần gũi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

   Công tác giáo dục thế hệ trẻ về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được quan tâm chỉ đạo thực hiện thường xuyên. Công tác thông tin, tuyên truyền được chú trọng với nhiều hình thức phù hợp. Từ năm 2021 đến nay, toàn phường đã xây dựng được nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác, được biểu dương, khen thưởng, và nhân rộng, tạo hiệu ứng tốt và được Nhân dân đồng tình ủng hộ.

   Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành thường xuyên, nền nếp, tự giác, trở thành thói quen, từ đó là động lực, nguồn lực vô tận để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của phường, thay mặt Đảng ủy, đồng chí Bí thư Đảng ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp thiết thực. Trong đó, quyết tâm thực hiện các nội dung trong đợt thi đua cao điểm mà Quận ủy vừa phát động thiết thực kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW và Chuyên đề năm 2023 gắn với thực hiện Kết luận 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"”.

   Các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cần thực hiện có hiệu quả việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao. Mỗi Chi bộ, cơ quan, đơn vị cần xây dựng và nhân rộng, lan toả những mô hình hiệu quả, cách làm hay, sáng tạo, thiết thực và phát động thực hiện các chủ đề thiết thực, sát với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.

   Nhân dịp này, Chủ tịch UBND phường đã khen thưởng 04 tập thể và 07 cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (giai đoạn 19/5/2021 - 19/5/2023).

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 1

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA