Tin tức - sự kiện
Tổng hợp tin tức sự kiện, chuyên ngành về hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Quận Tân Bình
Quay lại

Phòng Kinh tế: vận hành chính thức phần mềm HSHC kết hợp hệ thống quản lý ISO điện tử (giai đoạn 1).

Ngày 01/3/2019, Phòng Kinh tế đã chủ động phối hợp Văn phòng Ủy ban nhân dân – Hội đồng nhân dân (Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ hành chính và Tổ công nghệ thông tin) tổ chức thực hiện vận hành chính thức phần mềm hồ sơ hành chính kết hợp hệ thống quản lý ISO điện tử (giai đoạn 1) trên trang thông tin https://tanbinh.hochiminhcity.gov.vn/webneoprtal/danh-muc-dich-vu-truc-tuyen (Trang chủ - Ủy ban nhân dân Quận Tân Bình – Dịch vụ trực tuyến UBND Quận Tân Bình) để Người dân, Doanh nghiệp và Tổ chức có thể nộp hồ sơ trực tuyến và nhận kết quả hồ sơ tại nhà, đăng ký dịch vụ trực tuyến với 4 bước đơn giản sau:
Bước 1 (đăng ký tài khoản): Tổ chức, cá nhân đăng ký tài khoản để có thể nộp hồ sơ trực tuyến và theo dõi quy trình xử lý hồ sơ.
Bước 2 (đăng nhập và nộp hồ sơ): đăng nhập vào hệ thống để nộp hồ sơ trực tuyến và sử dụng nhiều tiện ích hệ thống cung cấp.
Bước 3 (thẩm định và xử lý): hướng dẫn bổ sung hồ sơ, chuẩn bị hồ sơ giấy, nộp phí, lệ phí xét duyệt, thẩm định hồ sơ.
Bước 4 (nhận kết quả): mang giấy hẹn trả kết quả tới bộ phận tiếp nhận và trà kết quả để nhận kết quả hồ sơ hoặc nhận kết quả tại nhà qua bưu điện.
Qua đó, công tác cải cách hành chính ngày càng có hiệu quả, thiết thực, giúp người dân tiếp cận với công nghệ thông tin hiện đại và việc tra cứu tiến độ giải quyết hồ sơ được thuận tiện, nhanh chóng hơn khi cần giao dịch hành chính.


Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 3 Quận Tân Bình đã giải quyết

97,5%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 25/03/2019)

Liên kết Website Liên kết Website