Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

Niêm yêt công khai Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình.

 Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 03 tháng 01 năm 2023 về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới; Thực hiện Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2023 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 03 tháng 01 năm 2023 về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới trên địa bàn quận Tân Bình.

Phòng Văn hóa và Thông tin niêm yêt công khai Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình

  Đính kèm Quyết định xử phạt vi phạm hành chính:

   - Quyết định số 4836/QĐ-XPHC của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày 24 tháng 10 năm 2023;

  - Quyết định số 4837/QĐ-XPHC của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày 24 tháng 10 năm 2023;

  - Quyết định số 4838/QĐ-XPHC của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày 24 tháng 10 năm 2023./.

    PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN QUẬN.

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA