Tin tức - sự kiện
Tổng hợp tin tức sự kiện, chuyên ngành về hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Quận Tân Bình
Quay lại

Những điều bạn cần chuẩn bị cho trường hợp có người trong nhà mắc COVID-19

Những điều bạn cần chuẩn bị cho trường hợp có người trong nhà mắc COVID-19.

-----

Nguồn:Trung_tâm_Kiểm_soát_Bệnh_tật_TPHCM


Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 1 Quận Tân Bình đã giải quyết

99,88%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 28/01/2022)

Liên kết Website Liên kết Website