Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 4/2024

Tháng 4/2024 này là tháng có nhiều chính sách mới về đất đai, giáo dục… có hiệu lực. Dưới đây là tổng hợp chính sách mới có hiệu lực tháng 4/2024.

1. 02 quy định của Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực từ ngày 01/4/2024

Mặc dù Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ 01/01/2025 nhưng vẫn có 02 quy định của Luật này sẽ có hiệu lực từ ngày 01/4/2024.

Điều 190 và Điều 248 của Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 4 năm 2024

Trong đó, hai quy định này gồm:

- Các hoạt động lấn biển: Nguyên tắc của hoạt động lấn biển, trách nhiệm quản lý nhà nước về hoạt động lấn biển…

- Các nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 về:

Nguyên tắc, căn cứ giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

Điều kiện chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

2. Danh sách chứng chỉ ngoại ngữ được miễn thi THPT năm 2024

Từ 22/4/2024, Thông tư 02/2024/TT-BGDĐT về Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) sửa đổi, bổ sung sẽ chính thức được áp dụng.

Theo đó, Quy chế mới bổ sung quy định về việc đăng ký môn ngoại ngữ như sau:

Thí sinh được ĐKDT môn Ngoại ngữ khác với môn Ngoại ngữ đang học tại trường phổ thông;

Đồng thời, môn Ngoại ngữ theo Quy chế mới đã được liệt kê cụ thể gồm các môn: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Đức, Tiếng Nhật và Tiếng Hàn.

Và Thông tư 02 cũng bổ sung các loại chứng chỉ ngoại ngữ mới được miễn thi tốt nghiệp THPT gồm:

Chứng chỉ TOEIC (4 kỹ năng): Nghe 275; Đọc 275; Nói 120; Viết 120

B1 Preliminary/B1 Business Preliminary/B1 Linguaskill;

Aptis ESOL B1; PEARSON PEIC B1;

Chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam bậc 3 (VSTEP B1).

Các nội dung mới đáng chú ý khác được LuatVietnam tổng hợp tại bài viết: Điểm mới của Quy chế thi tốt nghiệp THPT 2024.

3. Quy chuẩn Quốc gia về phương tiện Phòng cháy và chữa cháy từ ngày 01/4/2024

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện phòng cháy chữa cháy ban hành tại Thông tư 56/2023/TT-BCA sẽ có hiệu lực từ 01/4/2024.

Theo đó, yêu cầu chung với phương tiện phòng cháy, chữa cháy gồm:

- Phải kê khai, khai báo phù hợp danh mục phương tiện tại Quy chuẩn này. Nếu chưa rõ chủng loại thì phải định danh chủng loại phương tiện phòng cháy, chữa cháy.

- Phải quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy, chữa cháy theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên quan hoặc quy định của pháp luật hoặc theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

- Phải thực hiện kiểm định phù hợp với Quy chuẩn này cùng các quy định khác có liên quan.

Các phương tiện phòng cháy, chữa cháy phổ biến có thể kể đến: Vòi chữa cháy, lăng chữa cháy phun nước cầm tay, trụ nước chữa cháy, đầu nối chữa cháy, bình chữa cháy xách tay…

4. Từ ngày 15/4/2024, mới được tuyển dụng dưới 6 tháng, không được xét lao động tiên tiến

Nội dung này được Bộ Nội vụ đề cập đến tại Thông tư 1/2024/TT-BNV quy định chi tiết Luật Thi đua, khen thưởng sẽ có hiệu lực từ 15/4/2024 tới đây.

Theo đó, theo điểm d khoản 5 Điều 1 Thông tư 1/2024/TT-BNV, những cá nhân mới được tuyển dụng dưới 06 tháng sẽ không được xét tặng danh hiệu “lao động tiên tiến”, “chiến sĩ tiên tiến”.

Ngoài ra, một số trường hợp cụ thể khác về việc bình xét danh hiệu nay được thực hiện như sau:

- Người tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu hoặc dũng cảm cứu người, cứu tài sản của nhà nước, nhân dân và bị thương cần phải điều trị, điều dưỡng thì thời gian này vẫn được tính để bình xét hai danh hiệu này.

- Người đi đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn dưới 01 năm, nếu chấp hành tốt quy định của nợ học tập, bồi dưỡng thì tính thời gian này để bình xét danh hiệu lao động tiên tiến, chiến sĩ tiên tiến…

5. Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân từ 15/4/2024

Nghị định 25/2024/NĐ-CP về xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú" sẽ có hiệu lực từ 15/4/2024.

Theo đó, cá nhân đã được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú sẽ được xét Thầy thuốc nhân dân nếu có tài năng xuất sắc trong việc nghiên cứu, phát triển khoa học, kỹ thuật, công nghệ về y tế và đáp ứng các tiêu chuẩn nêu tại Điều 9 Nghị định 25 gồm:

Là chủ nhiệm ít nhất một nhiệm vụ khoa học, công nghệ cấp Bộ, tỉnh đã được nghiệm thu và xếp loại Đạt trở lên.

Là thành viên nghiên cứu chính trong hai nhiệm vụ khoa học, công nghệ cấp quốc gia đã được nghiệm thu, có xếp loại Đạt trở lên.

Là tác giả/đồng tác giả ít nhất 01 sáng chế ứng dụng trong lĩnh vực y tế, được cấp chứng nhận độc quyền sáng chế…

6. Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác của Ngành Y tế từ ngày 15/4/2024

Bộ Y tế ban hành Thông tư 01/2024/TT-BYT về danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc lĩnh vực y tế, có hiệu lực từ 15/4/2024.

Theo đó, thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác là từ đủ 02 - 05 năm theo đặc thù của từng vị trí công tác. Thời hạn này được tính từ ngày có quyết định/văn bản công tác đảm nhiệm vị trí.

Trong đó, các danh mục vị trí công tác thuộc lĩnh vực y tế phải định kỳ chuyển đổi gồm những vị trí tiếp nhận hồ sơ, cấp mới, cấp lại, điều chỉnh, thu hồi, gia hạn, thay đổi… các lĩnh vực:

Y tế dự phòng: Giấy phép nhập khẩu mẫu bệnh phẩm…

Khám chữa bệnh: Giấy phép hành nghề/hoạt động khám chữa bệnh, giấy phép hoạt động khám chữa bệnh…

Dược phẩm, mỹ phẩm, y dược cổ truyền: Giấy đăng ký lưu hành, chứng chỉ hành nghề dược…

7. Mốc thời gian tính khen thưởng Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang từ 20/4/2024

Từ 20/4/2024, Nghị định 28/2024/NĐ-CP về trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng "Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang" và việc khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến sẽ có hiệu lực.

Theo đó, mốc thời gian để tính khen thưởng nêu tại Điều 5 Nghị định này gồm:

- Thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp từ 15/7/1950 - 20/7/1954.

- Thời kỳ kháng chiến chống Mỹ từ 21/7/1954 - 30/4/1975:

Chống Mỹ ở miền Bắc

Chống Mỹ ở miền Nam

Làm nhiệm vụ giúp bạn Lào từ tháng 5/1972 - 12/1975

- Thời kỳ bảo vệ Tổ quốc:

Chiến tranh biên giới Tây Nam từ tháng 5/1975 - 07/01/1979

Chiến tranh biên giới phía Bắc từ tháng 02/1979 - 31/12/1988

Làm nhiệm vụ giúp nước bạn Lào từ tháng 5/1975 - 31/12/1988

Làm nhiệm vụ quốc tế ở nước bạn Campuchia từ tháng 01/1979 - 31/8/1989

Truy quét Ful-rô từ tháng 5/1975 - tháng 12/1992.

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 12

(Nguồn: Luat Viet Nam)

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA