Tin tức - sự kiện
Tổng hợp tin tức sự kiện, chuyên ngành về hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Quận Tân Bình
Quay lại

NGHỊ ĐỊNH SỐ 68/2020/NĐ-CP NGÀY 24 THÁNG 6 NĂM 2020 CỦA CHÍNH PHỦ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ THUẾ TRONG GIAO DỊCH LIÊN KẾT

Ngày 24 tháng 6 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 68/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết. Nghị định quy định về cách tính tổng chi phí lãi vay được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết và hướng dẫn doanh nghiệp xác định chi phí lãi vay, số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong các trường hợp: kỳ quyết toán thuế năm 2017 - 2018 chưa được thanh tra, kiểm tra hoặc năm 2017, 2018 đã được thanh tra, kiểm tra và đã có kết luận thanh tra, kiểm tra, quyết định xử lý.  

Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Tân Bình thông tin, tuyên tuyền phổ biến Nghị định số 68/2020/NĐ-CP đến Quý doanh nghiệp có phát sinh giao dịch liên kết để biết và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ Đội Tuyên truyền Hỗ trợ người nộp thuế - Chi cục Thuế Tân Bình tại địa chỉ 450 Trường Chinh, phường 13, quận Tân Bình  hoặc gửi văn bản đề nghị hỗ trợ chính sách thuế đến địa chỉ email ttht_tbinh.hcm@gdt.gov.vn .

(Đính kèm Tài liệu hướng dẫn của Chi cục thuế quận Tân Bình; Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2017Nghị định số 68/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ).

Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Tân Bình


Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 10 Quận Tân Bình đã giải quyết

99,23%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 28/10/2020)

Liên kết Website Liên kết Website