Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

Ngày Thế giới không thuốc lá năm 2023: Chúng ta cần thực phẩm, không cần thuốc lá

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), việc trồng thuốc lá gây hại cho sức khỏe của chúng ta, sức khỏe của người nông dân và sức khỏe của hành tinh. Ngành công nghiệp thuốc lá đã cản trở những nỗ lực nhằm thay thế việc trồng cây thuốc lá bằng trồng cây lương thực bền vững, góp phần gây ra cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu.

Ngày Thế giới không thuốc lá năm nay với chủ đề “Chúng ta cần thực phẩm, không cần thuốc lá”. Chủ đề này nhằm khuyến khích các tổ chức chính phủ trên thế giới chấm dứt việc trợ cấp trồng thuốc lá và hỗ trợ nông dân chuyển sang các loại cây trồng bền vững hơn nhằm cải thiện an ninh lương thực và dinh dưỡng.

6 biện pháp của WHO giúp kiểm soát thuốc lá:

-Theo dõi việc sử dụng thuốc lá và các chính sách phòng chống

-Bảo vệ người dân khỏi việc sử dụng thuốc lá

-Cung cấp trợ giúp để bỏ thuốc lá

-Cảnh báo về sự nguy hiểm của thuốc lá

-Thi hành lệnh cấm việc quảng cáo, khuyến mại và tài trợ thuốc lá

-Tăng thuế thuốc lá.

Phòng Dân số -Truyền thông & Giáo dục sức khỏe

Nguồn:

https://www.who.int/campaigns/world-no-tobacco-day/2023

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/tobacco

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA