Tin tức - sự kiện
Tổng hợp tin tức sự kiện, chuyên ngành về hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Quận Tân Bình
Quay lại

NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC KHU PHỐ 5, PHƯỜNG 1, QUẬN TÂN BÌNH

Tối ngày 12/11/2019, tại Hội trường Ủy ban nhân dân phường 1, quận Tân Bình, Ban Công tác mặt trận Khu phố 5, phường 1, quận Tân Bình tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và sơ kết một năm thực hiện Cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước, nhân kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2019).


Tại Ngày hội, ông Trần Nho Trăm, Trưởng Ban Công tác Mặt trận Khu phố 5, phường 1, đã báo cáo kết quả thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với việc thực hiện Cuộc vận động “Người dân TP HCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước” năm 2019 và phương hướng thực hiện năm 2020.
Phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc của người dân tại Khu phố 5, phường 1, quận Tân Bình, Đảng ủy phường ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong thực hiện các nội dung đã thực hiện trong năm 2019 mà Khu phố 5 đã báo cáo, điển hình là các hoạt động phong trào gắn liền với việc thực hiện các chương trình, mục tiêu về trật tự kỷ cương nếp sống văn minh đô thị, cuộc vận động vì người nghèo, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và thực hiện quy chế dân chủ ở cộng đồng dân cư, quy ước cộng đồng.
Dịp này, Ban tổ chức ngày hội cũng đã biểu dương, khen thưởng 03“Gương người tốt việc tốt”, 12 “Gia đình văn hóa tiêu biểu” cấp phường năm 2019.


Phường 1 – quận Tân Bình

 


Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 12 Quận Tân Bình đã giải quyết

99,34%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 03/12/2020)

Liên kết Website Liên kết Website