Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số 02/2023/TT-NHNN và 03/2023/TT-NHNN ngày 23 tháng 4 năm 2023 nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân

        Nhằm tiếp tục hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn giúp doanh nghiệp duy trì, ổn định và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần kích thích các thị trường phát triển, qua đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Ngày 23 tháng 4 năm 2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 02/2023/TT-NHNN quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn.

        Đối tượng áp dụng:

        1. Tổ chức tín dụng (không bao gồm ngân hàng chính sách), chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

        2. Khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (trừ khách hàng là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài).

        3. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn.

          Thông tư có hiệu lực từ ngày 24 tháng 4 năm 2023.

         Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành quy định ngưng hiệu lực thi hành Khoản 11 Điều 4 Thông tư số 16/2021/TT-NHNN ngày 10 tháng 11 năm 2021 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng ngoài mua, bán trái phiếu doanh nghiệp tại Thông tư số 03/2023/TT-NHNN ngày 23 tháng 4 năm 2023.

         Thông tư có hiệu lực từ ngày 24 tháng 4 năm 2023.

        Các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn quận khi có nhu cầu hỗ trợ tiếp cận vốn vay ưu đãi có thể liên hệ:

         + Đường dây nóng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh: (028) 38.211.230

          + Phòng Kinh tế quận Tân Bình: (028) 54.341.535

(Đính kèm Thông tư số 02/2023/TT-NHNN và số 03/2023/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam).

Phòng Kinh tế./.

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA