Tin tức - sự kiện
Tổng hợp tin tức sự kiện, chuyên ngành về hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Quận Tân Bình
Quay lại

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ỦY - THƯỜNG TRỰC UBND QUẬN TÂN BÌNH Tuần 48, năm 2021 (từ ngày 22/11/2021 đến ngày 28/11/2021)

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

Thứ hai

22/11

* 8g:  Họp TTQU, tại PH.Ban TVQU

 

* 8g: Đ/c Lê Thị Thu Sương trao quyết định cán bộ , tại PH1 (P.NV ch/bị ND, TM)                                               

 

*10g: Đ/c Phạm Thị Thành làm việc với Thường trực Hội Cựu Chiến binh quận, tại trụ sở Hội CCB/Q (Hội CCB ch/bị ND).

 

*14g: Họp TT.UBND quận, tại HT1 (VP.UBND/Q ch/bị ND, TM).

 

*14g: Đ/c Phạm Thị Thành dự họp Đảng ủy phường 15 (Đảng ủy Phường 15 ch/bị ND).

 

 

Thứ ba

23/11

* 8g: Đ/c Lê Hoàng Hà tham dự tập huấn Đại biểu HĐND/TP, tại Trụ sở  HĐND/TP ( số 86 Lê Thánh Tôn, Q1, Phòng số 6)

 

* 8g Đ/c Thái Thị Lan Chi làm việc với các đơn vị về việc thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP, Nghị quyết 09/2021/NQ-HĐND, tại PH.HĐND (các đơn vị cùng ch/bị ND).

Mời: P.TCKH, P.LĐTB&XH, BHXH, P.YT, TTYT

 

* Tại HT1, đ/c Trương Tấn Sơn chủ trì họp:

-  8g: Nghe Phòng Quản lý đô thị báo cáo quy hoạch khu vực xung quanh sân bay Tân Sơn Nhất.

Mời: P.QLĐT, P.VHTT, P.TNMT, P.KT, P.TCKH, TT.VHTT, UBND Phường 2, Phường 4.

- 9g30: Nghe các đơn vịbáo cáo việc thực hiện Thông báo kết luận số 553/VP-ĐT về thành lập điểm cách ly F0.

Mời: TTYT/Q.TB, P.LĐTB&XH, P.TCKH, UBND 15 Phường.

 

* 8g: Đ/c Phạm Thị Thành dự họp Đảng ủy phường 5 (Đảng ủy Phường 5 ch/bị ND).

 

* 14g: BTVQU tiếp đoàn giám sát theo QĐ số 1309 -QĐ/BTCTU ngày 17/11/2021 của Ban Tổ  chức Thành ủy, tại HTQU (Ban TCQU ch/bị  ND)

 

* 14gĐ/c Thái Thị Lan Chi làm việc với các đơn vị về công tác chuẩn bị kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, tại PH.HĐND (P.KT ch/bị ND).

Mời: P.KT, P.TCKH, HDN.

 

*14g: Đ/c Phạm Thị Thành và thành viên Tổ 1 kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ, tại Chợ Bàu Cát theo Kế hoạch số 79-KH/QCDC (Chợ Bàu Cát ch/bị hồ sơ phục vụ cho tổ kiểm tra).

 

Thứ  tư

24/11

* 8g: Ban TVQU dự hội nghị trực tuyến Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tại HTQU (Ban TGQU phối hợp VPQU ch/bị ND, TM).

 

* 8gHọp BCĐ PCD Thành phố

- Tại HT1: TTQU, TTUBND/Q ; Trưởng P.YT, GĐ TTYT.

- Trực tuyến: UBND 15 Phường

 

* Tại PH.HĐND,  đ/c Trương Tấn Sơn chủ trì họp:

- 8g: Nghe Phòng Tài nguyên và Môi trường báo cáo vụ việc liên quan Trường Mầm non 10.

Mời: P.TNMT, P.TCKH, P.QLĐT, P.GD&ĐT, Cty DVCI, UBND Phường 10.

- 9g: Nghe Phòng QLĐT báo cáo kết quả diều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu đất tại địa chỉ 364 Cộng Hòa, Phường 13 (khu cao ốc văn phòng Etown 6)

Mời: P.TNMT, P.QLĐT, P.GD&ĐT, UBND Phường 13

 

* 14g: Họp Ban Thường vụ Quận ủy lần thứ 62 , tại HTQU.

 

 

*14g: Đ/c Thái Thị Lan Chi làm việc với Phòng Kinh tế về các hoạt động bán hàng bình ổn, tại PH.HĐND (P.KT ch/bị ND).

Mời: P.TCKH, PKT, LĐLĐ, HDN.

 

* Tại HT1, đ/c Trương Tấn Sơn chủ trì họp:

- 14g:  Nghe các đơn vị  báo cáo kết quả giải quyết đơn kiến nghị của bà Cao Thị Thảo (Ban TCD chuẩn bị nội dung)

Mời: P. TNMT,  P.QLĐT, Ban BTGPMB, UBND p2.

- 15g30: Nghe các đơn vị  báo cáo kết quả giải quyết đơn kiến nghị của ông Phạm Trọng Tăng (Ban TCD chuẩn bị nội dung)

Mời: P. TNMT, Ban BTGPMB, UBND p15.

 

Thứ  năm

25/11

* 8g: TTQU (đ/c Lê Hoàng Hà), TT.UBND dự Hội nghị Đại biểu HĐND /TP (đơn vị 22) tiếp xúc với cử tri Tân Bình, tại TTBDCT/Q (UB.MTTQVN/Q ch/bị TM).

Mời: Lãnh đạo phòng, ban chuyên môn thuộc UBND/Q

 

* 8g: Đ/c Phạm Thị Thành và thành viên Tổ 1 kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ, tại Phường 7 theo Kế hoạch số 79-KH/QCDC (Phường 7 ch/bị hồ sơ phục vụ cho tổ kiểm tra).

* 8g : Đ/c Trương Tấn Sơn kiểm tra công trình xây dựng

 

* 9g30: Đ/c Trương Tấn Sơn nghe các đơn vị báo cáo việc cấp Giấy chứng nhận đối với nhà đất số 622/40/9 đường Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, tại HT1.

Mời: P.TNMT, VPĐKĐĐ CNTB, P.TCKH, Cty DVCI, UBND Phường 13.

 

* 14g: Họp TTUB, tại HT1 (VP.UBND/Q ch/bị ND, TM)

 

Thứ sáu

26/11

*8gĐ/c Thái Thị Lan Chi làm việc với các đơn vị về số liệu doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn quận, tại PH.HĐND (các đơn vị cùng ch/bị ND).

Mời: P.TCKH, P.KT, P.LĐTBXH, BHXH, CCT, CCTK.

 

* Tại HT1, đ/c Trương Tấn Sơn chủ trì họp:

- 8g: Họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện các dự án: Cải tạo đường Cộng Hòa, mở rộng Hoàng Hoa Thám, Cải tạo kênh A41, Cải tạo tuyến mương Nhật Bản, (Ban BTGPMB, Ban QLDA ch/bị ND).

Mời: Ban BTGPMB, P.QLĐT, P.TNMT, P.TP, Ban QLDA, Ban TCD ,UBND P  4, 12,  13

- 10g: Nghe các đơn vị góp ý dự thảo kế hoạch cưỡng chế công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn (P.QLĐT ch/bị nội ND)

Mời: P.QLĐT, Đội TTĐB, P.TP, P.TCKH, Cty DVCI.

 

* 8g: Đ/c Nguyễn Xuân Tiến chủ trì hội nghị giao ban dư luận xã hội tháng 11/2021, tại Hội trường Quận ủy (Ban TGQU ch/bị ND, TM).

 

* 8g: Đ/c Phạm Thị Thành và thành viên Tổ 1 kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ, tại Phường 5 theo Kế hoạch số 79-KH/QCDC (Phường 5 ch/bị hồ sơ phục vụ cho tổ kiểm tra).

 

 

Thứ bảy

27/11

*7g30: TTQU (đ/c Nguyễn Hoàng Long), TT.UBND TT.UBMTTQ, lãnh đạo Ban DVQU dự Đại hội Đại biểu Hội Luật gia quận Tân Bình lần thứ IX, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tại HT.UBND P11 - Lầu 1 - số 1129/20 Lạc Long Quân, Phường 11, quận Tân Bình (Hội Luật gia quận ch/bị ND, TM).

 

* 8g: TTQU, TTUBND/Q dự họp BCĐ PCD Thành phố

Mời: Trưởng P.YT, GĐ TTYT.

 

* TTUB (đ/c Nguyễn Bá Thành) trực và làm việc tại Trung tâm Hành chính quận

 

 

Chủ nhật

28/11

* TTQU (đ/c  Nguyễn Hoàng Long) ứng trực tại Trung tâm Hành chính quận

 

 

Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 12 Quận Tân Bình đã giải quyết

99,78%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 02/12/2021)

Liên kết Website Liên kết Website