Tin tức - sự kiện
Tổng hợp tin tức sự kiện, chuyên ngành về hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Quận Tân Bình
Quay lại

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QU - THƯỜNG TRỰC HĐND và THƯỜNG TRỰC UBND QUẬN TÂN BÌNH (Tuần lễ từ ngày 30/01/2020 đến ngày 02/02/2020)

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

Thứ năm

30/01

 (mùng 6 Tết)

 

*8g: TTQU - TT.HĐND - TTUB - TT.UBMTTQ quận dự họp mặt giao ban đầu năm mới với các đơn vị trong toàn quận, tại HT1 (VP.HĐND&UBND/Q ch/bị ND, TM).

 

*9g: TTQU dự họp mặt cán bộ, công chức khối Đảng đầu năm, tại HTQU (BCH Công đoàn, VPQU ch/bị ND).

Mời: Toàn thể cán bộ, công chức khối Đảng

 

*9g: TTUB họp mặt cán bộ, công chức VP.HĐND&UBND/Q đầu năm mới, tại HT1 (VP.HĐND&UBND/Q ch/bị ND).

 

*10g: TTQU - TT.HĐND - TTUB gặp gỡ công nhân vệ sinh đầu năm mới, tại Văn phòng Cty TNHH MTV DVCI (Cty TNHH MTV DVCI ch/bị ND)

 

* QU - HĐND - UBND quận, các BN, ĐT và UBND 15 phường làm việc bình thường.

 

 

Thứ sáu

31/01

 (mùng 7 Tết)

 

*TTQU (đ/c Lê Hoàng Hà) trực và tiếp cán bộ, đảng viên và công dân, tại Phòng tiếp công dân (cả ngày).

 

Thứ bảy

01/02

 (mùng 8 Tết)

 

*TTUB (đ/c Châu Văn La) trực và làm việc tại TTHC quận

 

Chủ nhật

01/02

 (mùng 9 Tết)

 

*TTQU (đ/c Lê Thị Kim Hồng) ứng trực tại TTHC quận.

 

 

Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 10 Quận Tân Bình đã giải quyết

99,22%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 26/10/2020)

Liên kết Website Liên kết Website