Tin tức - sự kiện
Tổng hợp tin tức sự kiện, chuyên ngành về hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Quận Tân Bình
Quay lại

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QU - THƯỜNG TRỰC HĐND và THƯỜNG TRỰC UBND QUẬN TÂN BÌNH Tuần 49, năm 2019 (từ ngày 02/12/2019 đến ngày 08/12/2019)

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

Thứ hai

02/12

* 8g: TTQU giao ban với các ban Quận ủy, tại phòng họp BTVQU.

Mời: Trưởng các ban QU, Chủ nhiệm UBKTQU, Chánh VPQU.

 

* 9g: Đ/c Trần Quốc Tuấn chủ trì họp đảng ủy CQCQ/Q, tại PH2.

Mời: ĐUV và BT các chi bộ trực thuộc

 

* 9g30: Họp TTQU, tại Phòng họp BTVQU.

* 14g:  TTQU (đ/c Lê Hoàng Hà) dự Hội nghị trực tuyến, tại Thành ủy.

 

* 14g: TTQU (đ/c Phạm Thị Út) dự Hội nghị UB.MTTQ/Q lần thứ ba nhiệm kỳ 2019-2024, tại UB.MTTQ/Q (UB.MTTQ/Q ch/bị ND, TM).

 

* 14g: Hội ý TTUB, tại PH1 (VP.HĐND&UBND ch/bị ND, TM)

 

*16g: Đ/c Đặng Tấn Tuyên làm việc với TP.NV, TP.TCKH, TT.BDCT/Q về giải quyết kinh phí các lớp TT.LLCT năm 2018, 2019, tại PH.BTVQU.

 

 

Thứ ba

03/12

*8g: TTHĐND (đ/c Kiều Bình Chung) chủ trì họp Thường trực Hội đồng nhân dân tháng 12/2019, tại PH HĐND

Mời: UBND/Q (đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến), UBMTTQVN/Q, Trưởng, Phó 02 ban HĐND/Q, Chánh Văn phòng HĐND&UBND

 

*8g: TTUB dự họp thảo luận dự toán ngân sách năm 2020 khối giáo dục và đào tạo năm 2020, tại HT1 (P.TCKH ch/bị ND).

Mời: P.TCKH, P.NV, TP. GD&ĐT, Hiệu trưởng, Kế toán các trường MN, TH, THCS.

* 14g: Đ/c Phạm Thị Út làm việc với Ban thường vụ Hội LHPN/Q, tại cơ quan Hội LHPN/Q (Hội LHPN ch/bị ND).

Mời: Đại diện lãnh đạo Ban dân vận Quận ủy

 

*14g: TTUB dự họp thảo luận dự toán ngân sách năm 2020 với UBND 15P, tại PH3 (P.TCKH ch/bị ND)

Mời: P.TCKH, Chủ tịch UBND - Kế toán 15P

 

Thứ  tư

04/12

* 8g: BTVQU dự HN sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU của BTV Thành ủy về thực hiện Cuộc vận động “Người dân TP.HCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”, tại HT.TTHC/Q (Ban DVQU phối hợp VPQU ch/bị ND, TM).

* 14g: Đ/c Lê Hoàng Hà, đ/c Phạm Thị Út, đ/c Lê Thị Kim Hồng làm việc với lãnh đạo VPQU, tại PH BTVQU.

 

*14g: TTHĐND (đ/c Trần Quốc Tuấn) dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ 12 của HĐND/Q, tại  UBND Phường 14.

 

* 14g: TTUB dự HN tổng kết phong trào thi đua năm 2019 của Cụm thi đua 1, tại HT1 (TTr/Q ch/bị ND, TM)

 

 

 

*15g: Đ/c Châu Văn La họp HĐHT DA CTCC P6, tại PH1 (Ban BTGPMB ch/bị ND).

Mời: Th/v Hội đồng hỗ trợ DA.

 

Thứ  năm

05/12

* 8g: TTQU (đ/c Lê Hoàng Hà) dự HN quán triệt, triển khai thực hiện các kết luận của Ban bí thư Trung Ương Đảng về công tác khoa giáo, tại Trung tâm HN Thành phố.

 

*8g: Đ/c Châu Văn La chủ trì họp triển khai kế hoạch tổ chức thực hiện NQ của Quận ủy về kiểm kê, rà soát quỹ đất, nhà, CT và các TSKGLVĐ thuộc sở hữu NN và tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu quả QL, sử dụng nhà, đất và TSKGLVĐ thuộc sở hữu NN trên địa bàn quận; Sơ kết KH số 213 ngày 22/8/2019 của UBND/Q về thực hiện nâng cao hiệu quả công tác QLNN về TTXD trên địa bàn quận, tại HT1 (VP.HĐND&UBND/Q ch/bị ND, TM).

*8g: TTQU, TT.HĐND, TTUB (đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến), TT.UBMTTQ/Q dự Lễ thắp hương Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2019), tại số 32/1 Phan Sào Nam và số 357 Võ Thành Trang, P11 (P.LĐTBXH, UBND P11 ch/bị ND).

Mời: Ban CHQS, P.LĐTBXH, Hội CCB, Hội LHPN, QĐ, ĐU-HĐND-UBND-UB.MTTQ P11.

 

* TT.HĐND (đ/c Trần Quốc Tuấn) trực và tiếp cán bộ, đảng viên và công dân (cả ngày).

* 14g: Hội nghị Ban Thường vụ Quận ủy lần thứ 178, tại Phòng họp BTVQU.

 

 

Thứ sáu

06/12

* TTQU (đ/c Phạm Thị Út) trực và tiếp cán bộ, đảng viên và công dân, tại Phòng TCDQU (cả ngày).

 

* 8g: Đ/c Phạm Thị Út họp Đảng ủy cơ quan đảng, đoàn thể quận (đột xuất), tại PH BTVQU.

Mời: Các ĐUV, UV.UBKTQU, BT các chi bộ trực thuộc.

 

*8g: TTHĐND (đ/c Lê Thị Thu Sương), TTUB (đ/c Châu Văn La), TT.UBMTTQ/Q dự HN tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8-Quốc hội khóa XIV của Tổ Đại biểu Quốc hội (đơn vị 5), tại TT.BDCT/Q (UB.MTTQ/Q ch/bị ND, TM).

 

* 14g: Đ/c Phạm Thị Út dự Đại hội chi bộ cơ quan MTTQ/Q nhiệm kỳ 2020-2022.

 

*14g: TT.HĐND (đ/c Trần Quốc Tuấn), TTUB dự Đại hội chi bộ VPUB nhiệm kỳ XVI (2020-2022), tại HT1

 

Thứ bảy

07/12

* TTUB trực và làm việc tại Trung tâm Hành chính quận

 

* TTQU (đ/c Lê Thị Kim Hồng), TTUB (đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến) dự họp Hội đồng nhân dân Thành phố.

 

* TTQU (đ/c Lê Thị Kim Hồng), TTUB (đ/c Châu Minh Hiếu) dự họp Hội đồng nhân dân Thành phố.

 

Chủ nhật

08/12

* TTQU (đ/c Lê Thị Kim Hồng), TTUB (đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến) dự họp Hội đồng nhân dân Thành phố.

 

* TTQU (đ/c Lê Thị Kim Hồng), TTUB (đ/c Châu Văn La) dự họp Hội đồng nhân dân Thành phố.

 

 

Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 10 Quận Tân Bình đã giải quyết

99,22%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 26/10/2020)

Liên kết Website Liên kết Website