Tin tức - sự kiện
Tổng hợp tin tức sự kiện, chuyên ngành về hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Quận Tân Bình
Quay lại

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QU - THƯỜNG TRỰC HĐND và THƯỜNG TRỰC UBND QUẬN TÂN BÌNH Tuần 45, năm 2019 (từ ngày 4/11/2019 đến ngày 10/11/2019)

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

Thứ hai

04/11

* 7g30: Đ/c Châu Văn La trao QĐ cán bộ, tại PH1 (P.NV ch/bị ND, TM).

 

* 8g: TTQU giao ban với các ban Quận ủy, tại Phòng họp BTVQU.

Mời: Trưởng các ban QU, CN.UBKTQU, Chánh VPQU.

 

* 9g30: Họp TTQU, tại PH BTVQU

 

* 14g: Đ/c Lê Hoàng Hà trao Huy hiệu Đảng tại nhà cho đảng viên, tại Đảng bộ Phường 13 (Ban TCQU phối hợp Đảng ủy P13 ch/bị)

 

* 14g: TTQU (đ/c Phạm Thị Út) dự HN sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình ký kết giữa các chi hội Cựu chiến binh với các chi đoàn Khu phố trên địa bàn quận, tại UB.MTTQ/Q (Hội CCB, QĐ ch/bị ND, TM).

 

*14g: Đ/c Hứa Quốc Hưng dự họp về trao đổi, thống nhất hướng xử lý về giá đất thời điểm T2 trong DA XD tuyến tàu điện ngầm số 2, tuyến Bến Thành – Tham Lương, tại Sở TNMT.

Mời : Ban BTGPMB cùng dự

 

*14g: Họp TTUB, tại PH1 (VP.HĐND&UBND ch/bị ND, TM)

 

 

Thứ ba

05/11

* 8g: BTVQU dự lễ Kỷ niệm 102 năm ngày Cách mạng Tháng Mười Nga (07/11/1917-07/11/2019) và trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 07/11/2019, tại HT TTHC/Q (Ban TCQU phối hợp VPQU và các đơn vị theo KH phân công).

 

* 8g: Đ/c Châu Minh Hiếu nghe P.QLĐT báo cáo việc quy hoạch lộ giới tại nhà số 268 Hoàng Hoa Thám , P12 và nhà số 28/8C  Tống Văn Hên, P15, tại PH1

Mời: P.QLĐT, UBND P12, P15.

 

*14g: Đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến nghe các đơn vị b/c tình hình hoạt động của CLB Bida 2/9, tại PH1 (TT.VHTT ch/bị ND)

Mời: P.TCKH, TT.VHTT, P.VHTT, UBND P1

 

* 14g: Đ/c Nguyễn Xuân Tiến dự buổi kiểm tra của Hội LHTN Thành phố kiểm tra kết quả hoạt động năm 2019 đối với Hội LHTNVN/Q, tại Quận đoàn (Quận đoàn ch/bị ND, TM).

 

* 14g: TTHĐND (đ/c Kiều Bình Chung) và Đoàn giám sát của TT.HĐND giám sát UBND/Q về công tác tuyển dụng, bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức, tại PH HĐND/Q.

Mời: TTUB/Q, UBMTTQVN/Q, TTYT, TTVHTT, P.NV, P.TCKH, UBND P3, P13, P15, th/v đoàn giám sát.

 

*14g: Đ/c Hứa Quốc Hưng làm việc với các đơn vị về các DA Ban BTGPMB, tại PH2 (Ban BTGPMB ch/bị ND).

Mời : Ban BTGPMB, P.TNMT, P.QLĐT

 

* 14g30: TTUB dự HN triển khai thực hiện QĐ số 3731/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 của UBND/TP về phê duyệt KH tăng cường công tác QL và hoạt động văn thư lưu trữ tại UBND Phường trên địa bàn thành phố, tại HT1 (P.NV ch/bị ND)

Mời : Chi cục VTLT, P.NV, UBND - Công chức VPTK - Cán bộ phụ trách công tác VTLT 15P.

 

Thứ  tư

06/11

* 8g: Đ/c Lê Hoàng Hà dự lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 07/11/2019, tại Đảng bộ Phường 13.

 

* 8g: Đ/c Phạm Thị Út và thành viên Tổ 1 kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, tại Trường THCS Ngô Sỹ Liên (Trường THCS Ngô Sỹ Liên ch/bị ND).

Mời: Th/v Tổ kiểm tra 1.

 

* 8g: Đ/c Châu Văn La tiếp công dân, tại PH1 (Ban TCD ch/bị ND, TM).

 

* 8g: TTQU (đ/c Lê Thị Kim Hồng) dự HN tổng kết các phong trào thi đua chào mừng Đại hội MTTQ các cấp, tại UBND Phường 6 (UB.MTTQ/Q ch/bị ND, TM).

 

 

* Tại PH.HĐND, đ/c Châu Minh Hiếu chủ trì họp:

 

 

 

- 8g: Nghe các đơn vị báo cáo công tác rà soát các mặt bằng, nhà công sản trên địa bàn quận

Mời: P.TCKH, P.QLĐT, P.TNMT, Công ty DVCI

- 8g30: Họp giao ban công tác thực hiện CT 23-CT/TU ngày 25/7/2019 của Ban TV Thành ủy

Mời: P.QLĐT, Đội TTĐB/Q, Lãnh đạo UBND 15P.

 

* 8g: Đ/c Nguyễn Xuân Tiến dự lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 07/11/2019, tại Đảng bộ Phường 4.

 

* 9g30: Đ/c Nguyễn Xuân Tiến và thành viên Tổ 2 kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, tại Trường THPT Nguyễn Chí Thanh (Trường THPT Nguyễn Chí Thanh ch/bị ND).

Mời: Th/v Tổ kiểm tra 2.

 

* 14g: Đ/c Phạm Thị Út và thành viên Tổ 1 kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, tại Trung tâm GDNN&GDTX/Q (Trung tâm GDNN&GDTX/Q ch/bị ND).

Mời: Th/v Tổ kiểm tra 1.

 

* 14g: Đ/c Châu Văn La làm việc với các đơn vị về kế hoạch thực hiện CT 19/TW, tại PH1 (VP.HĐND&UBND/Q ch/bị TM, các đơn vị dự họp b/c)

 

*14g: TTHĐND (đ/c Trần Quốc Tuấn, đ/c Lê Thị Thu Sương)Đoàn giám sát của HĐND/Q khảo sát công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng, tại UBND P5.

Mời: UBMTTQVN/Q, Đội TTĐB, P. QLĐT, thành viên đoàn khảo sát.

* 14g: Đ/c Nguyễn Xuân Tiến và thành viên Tổ 2 kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, tại Trường THCS Âu Lạc (Trường THCS Âu Lạc ch/bị ND).

Mời: Th/v Tổ kiểm tra 2.

 

 

 

 

 

Thứ  năm

07/11

* 8g: Đ/c Phạm Thị Út dự lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 07/11/2019, tại Đảng bộ Phường 2.

 

* 8g: Đ/c Châu Văn La  làm việc với lãnh đạo P.NV về công tác giải quyết chính sách, chế độ cho CB, CC, VC, tại PH1 (P.NV ch/bị ND).

Mời: P.TCKH.

 

* 8g: Đ/c Lê Thị Kim Hồng dự lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 07/11/2019 và quán triệt, triển khai quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính Trị, tại Phường 10.

 

*8g: Đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến dự trao Huy hiệu Đảng đợt 07/11/2019, tại Đảng bộ Phường 12.

 

* 8g: Đ/c Trần Quốc Tuấn dự lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 07/11/2019, tại Đảng bộ Phường 14.

* TT.HĐND (đ/c Trần Quốc Tuấn) trực và tiếp cán bộ, đảng viên và công dân (cả ngày).

* 14g: Hội nghị Ban Thường vụ Quận ủy lần thứ 174, tại Phòng họp BTVQU.

 

* Tại PH1, đ/c Hứa Quốc Hưng chủ trì họp hội đồng các DA:

- 14g: Dự án Kênh A41.

- 15g: Dự án đường Hoàng Hoa Thám.

Mời : Th/v HĐBT (VP.HĐND&UBND/Q ch/bị TM).

Thứ sáu

08/11

* TTQU (đ/c Lê Hoàng Hà) trực và tiếp cán bộ, đảng viên và công dân, tại Phòng TCDQU (cả ngày).

 

* 8g: Đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến chủ trì HN Tổng kết Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, tại HT1 (Chi cục TK ch/bị ND, TM).

 

* 8g: Đ/c Hứa Quốc Hưng tham quan, học tập kinh nghiệm về công tác CCHC, KSTTHC, tại UBND quận Bình Tân.

Mời: P.NV, P.VHTT, P.TP, VP.HĐND&UBND/Q, P.TCKH, P.KT, P.LĐTB&XH, P.GD&ĐT, P.QLĐT, lãnh đạo P2, P4, P8, P11, P13, P14.

 

* 8g: Đ/c Đặng Tấn Tuyên dự HN báo cáo chuyên đề “Phát triển bền vững văn hóa con người VN - Cơ hội và thách thức” dành cho giáo viên trên địa bàn quận, tại TT.BDCT/Q (Ban TGQU ch/bị ND, TM).

 

* 14g: Đ/c Phạm Thị Út dự Đại hội chi bộ Ban TCQU nhiệm kỳ 2020-2022, tại PH các ban QU.

 

* 14g: Đ/c Châu Văn La làm việc với Sở GTVT về công tác phối hợp quản lý hệ thống hạ tầng giao thông đô thị trên địa bàn quận, tại HT1.

Mời: Đ/c Châu Minh Hiếu (PCT), P.QLĐT, CA/Q, P.TNMT, Ban QLĐTXDCT KVTB, P.GD&ĐT, Ban BTGPMB, Cty DVCI, UBND 15P.

 

*14g: TTHĐND (đ/c Trần Quốc Tuấn, đ/c Lê Thị Thu Sương) Đoàn giám sát của HĐND/Q khảo sát công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng, tại UBND P10.

Mời: UBMTTQVN/Q, Đội TTĐB, P. QLĐT, thành viên đoàn khảo sát.

 

*14g:  TTUB dự họp Chi bộ VPUB, tại PH3

Mời: Đảng viên Chi bộ VPUB

 

Thứ bảy

09/11

* TTUB (đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến) trực và làm việc tại Trung tâm Hành chính quận

* 8g: TTUB dự HN “Ngày Pháp luật nước CHXHCNVN-09/11” năm 2019 với chủ đề: Những quy định của Pháp luật về NVQS và căn cước công dân, tại HT TTHC/Q (P.TP ch/bị ND, TM).

 

* 8g: TTQU dự Khánh thành công trình Thanh niên quận năm 2019 và dự họp mặt truyền thống chi bộ Quận Đoàn, tại nhà Truyền thống Quận Đoàn (QĐ ch/bị ND, TM).

* 19g: Đ/c Trần Quốc Tuấn dự Ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc khu phố 6, Phường 14, tại địa chỉ số 24 đường Bàu Cát 5.

Chủ nhật

10/11

TTQU (đ/c Phạm Thị Út) ứng trực tại TTHC/Q.

* 7g30: Đ/c Nguyễn Xuân Tiến dự Ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc khu phố 8, phường 4, tại Trường MN Tân Sơn Nhất.

*14g: Đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến dự ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc Khu phố 3, Phường 12, tại chùa Từ Tân.

 

Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 12 Quận Tân Bình đã giải quyết

99,34%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 03/12/2020)

Liên kết Website Liên kết Website