Tin tức - sự kiện
Tổng hợp tin tức sự kiện, chuyên ngành về hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Quận Tân Bình
Quay lại

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QU - THƯỜNG TRỰC HĐND và THƯỜNG TRỰC UBND QUẬN TÂN BÌNH Tuần 44, năm 2020 (từ ngày 26/10/2020 đến ngày 01/11/2020)

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

Thứ hai

26/10

* 7g15: Chào cờ tại Hội trường TTHC/Q

 

* 8g: Họp TTQU, tại PH.BTVQU

 

* 9g30: Đ/c Lê Thị Thu Sương chủ trì họp Đảng ủy cơ quan chính quyền quận, tại PH2.

Mời: Đại diện các ban Quận ủy phụ trách Đảng ủy, Đảng ủy viên, Bí thư các chi bộ.

 

*13g30: Hội ý TTUB quận, tại PH1 (VP.HĐND và UBND ch/bị ND, TM).

 

*16g30: TTUB dự Họp giao ban trực tuyến Ban Chỉ đạo thành phố về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tại HT1.

 

 

Thứ ba

27/10

* 8g: BTVQU dự Hội nghị cán bộ chủ chốt quận nghe thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI và học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Lớp 1), tại TT.BDCT/Q (Ban TGQU/Q ch/bị ND, TM).

 

 

*Tại PH3, đ/c  Lê Thị Thu Sương chủ trì họp:

- 8g: Ban đại diện HĐQT NHCSXH quận quý III/2020 (PGD NHCSXH ch/bị ND).

Mời: Đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến (Nguyên PCT/Q), Hội CCB (đ/c Nguyễn Đức Vạn), Hội CCB (đ/c Đỗ Thị Ngọc Lan), QĐ (đ/c Mai Đình Phượng), PGD NHCSXH (đ/c Nguyễn Thị Kim Dung), P.TCKH (đ/c Lê Kim Thanh), Lãnh đạo P.LĐTB&XH , CVP HĐND&UBND/Q,  CT.UBND 15P (trừ P15).

- 10g: Tiếp Đoàn công tác Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố kiểm tra, giám sát Ban đại diện HĐQT NHCSXH quận năm 2020 (PGD NHCSXH ch/bị ND).

Mời: Đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến (Nguyên PCT/Q), Hội CCB (đ/c Nguyễn Đức Vạn), Hội CCB (đ/c Đỗ Thị Ngọc Lan), QĐ (đ/c Mai Đình Phượng), PGD NHCSXH (đ/c Nguyễn Thị Kim Dung), P.TCKH (đ/c Lê Kim Thanh), Lãnh đạo P.LĐTB&XH, CVP HĐND&UBND/Q, CT.UBND 15P.

 

* 14g: Giao ban Khối Nội chính quý III/2020, tại PH các ban QU (VPQU ch/bị ND, TM).

Mời : Th/v Khối Nội chính, Bí thư Đảng ủy 15 Phường.

 

* 14g: TTQU (đ/c Nguyễn Hoàng Long), TT.HĐND (đ/c Trần Quốc Tuấn), TTUB  (đ/c Thái Thị Lan Chi) dự HN chuyên đề Vai trò và giải pháp của công đoàn trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, người lao động trong các doanh nghiệp, tại HTB - Nhà VHLĐ/Q (số 2F Nguyễn Hiến Lê, P13, Q.TB) (Ban DVQU phối hợp LĐLĐ/Q ch/bị ND, TM).

 

 

Thứ  tư

28/10

* 8g: Hội nghị thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI và học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 (Lớp 2), tại TT.BDCT/Q (Ban TGQU/Q ch/bị ND, TM).

 

* Tại Phòng họp 1, đ/c Nguyễn Bá Thành chủ trì:

- 8g: Nghe các đơn vị báo cáo tổng thể về dự án chung cư 251 Hoàng Văn Thụ, phường 2.

Mời: P.QLĐT, P.TNMT, Đội TTĐB, Ban BTGPMB, Công ty DVCI, UBND P2 (các đơn vị cùng ch/bị ND có liên quan để báo cáo).

- 9g30: Nghe các đơn vị báo cáo tổng thể về dự án chung cư 350 Hoàng Văn Thụ, phường 4. 

Mời: P.QLĐT, P.TNMT, Đội TTĐB, Ban BTGPMB, Công ty DVCI, UBND P4 (các đơn vị cùng ch/bị ND có liên quan để báo cáo)

 

* 8g: TTQU (đ/c Nguyễn Hoàng Long), TT.HĐND (đ/c Trần Quốc Tuấn), TTUB dự tiếp xúc, đối thoại giữa lãnh đạo quận với đại diện Người cao tuổi trực tiếp tham gia xây dựng hệ thống chính trị quận, tại HTQU (Ban DVQU ch/bị ND, VPQU gửi TM).

 

* 8g: Đ/c Trương Tấn Sơn chủ trì họp Tổ công tác thẩm định hồ sơ bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước, tại PH2.

Mời: Th/v Tổ công tác

 

* 8g: TTUB dự HN tập huấn, tuyên truyền các quy định về Luật Trẻ em và quy trình phối hợp hỗ trợ, can thiệp, xử lý các trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại, xâm hại tình dục năm 2020, tại HT1 (P.LĐTB&XH, P.VHTT ch/bị ND).

Mời: Đại diện lãnh đạo UB.MTTQ, Hội CCB, QĐ, LĐLĐ, Hội LHPN, P.TCKH, P.YT, P.VHTT, P.TP, P.LĐTB&XH, P.GD&ĐT, CAQ, TTYT, PCT/VX 15 phường,  CA-Hội LHPN-Đoàn TN - TYT - Tư pháp hộ tịch - Ch/trách trẻ em - Ch/tr gia đình 15 phường.

 

*14g: Họp Ban Thường vụ Quận ủy lần thứ 11, tại PH.BTVQU.

 

*14g: Hội nghị thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI và báo cáo thời sự, tại HT.TTHC/Q.

Mời: Toàn thể ĐV, CCVC Đảng bộ CQCQ quận và Đảng bộ ĐĐT quận.

 

 

 

 

 

Thứ  năm

29/10

* 8g: Tổ công tác theo KH số 01-KH/QU ngày 20/8/2020 của BTVQU làm việc, tại Đảng ủy Phường 2 (Đảng ủy P2 ch/bị ND).

Mời: Th/v Tổ công tác; đ/c Trần Đức Phương, đại diện lãnh đạo P.TCKH, P.QLĐT, P.TNMT, Đội TTrĐB, P.NV, P.LĐTB&XH, Ban BTGPMB, Thanh tra NN, Ban TCD.

 

 

* 8g: TT.HĐND (đ/c Trần Quốc Tuấn) và đoàn giám sát của Ban KT - XH, khảo sát công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở giáo dục mầm non tư thục và các Nhóm trẻ lớp mẫu giáo độc lập tư thục trên địa bàn quận, tại phường 14 (UBND P.14 ch/bị ND, Ban KT - XH gửi TM).

 

 

* 8g: Đ/c Trương Tấn Sơn dự Hội nghị sơ kết 5 năm (2015-2020) thực hiện Nghị định số 74/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ về công tác Phòng không nhân dân, tại  HTA - Bộ Tư lệnh TP  (số  291 CMT8, P12, Q10).

 

* 8g: Đ/c Thái Thị Lan Chi dự Hội nghị Đối thoại giữa Doanh nghiệp và Chính quyền Thành phố, tại KS Grand (số 8 Đồng Khởi, Q1).

Mời: P.TCKH, CCT cùng dự.

* 14g: TTQU, đ/c Phạm Thị Thành dự HN nghiệm thu các công trình, chương trình, mô hình, câu lạc bộ của Hội CCB/Q năm 2020, tại HT Hội CCB/Q (số 154 Trường Chinh, P12 Q.TB) (Hội CCB/Q ch/bị ND, TM).

 

* 14g: Đc Nguyễn Bá Thành đi khảo sát các mặt bằng giáo dục.

Mời: P.QLĐT, P.TCKH, P.GD&ĐT, Ban Quản lý DA ĐTXDKV, Công ty DVCI cùng đi.

 

* 14g: Đ/c Trương Tấn Sơn làm việc với các đơn vị về công tác xử lý vi phạm hành chính, tại PH2 (P.TP, P.QLĐT ch/bị ND).

Mời: P.TP, P.QLĐT, CAQ.

 

 

* 14g: Đ/c Nguyễn Xuân Tiến chủ trì HN giao ban dư luận xã hội tháng 10/2020, tại PH các ban QU (Ban TGQU ch/bị ND, TM).

 

 

* 14g: Đ/c Nguyễn Thị Tuyết Lệ Sương và Đoàn Giám sát của Ban Pháp chế giám sát UBND/Q về công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn quận, tại PH HĐND/Q (Ban Pháp chế HĐND/Q ch/bị ND).

 

Thứ sáu

30/10

* 8g: Tổ công tác theo KH số 01-KH/QU ngày 20/8/2020 của BTVQU làm việc, tại Đảng ủy TT.VHTT/Q (Đảng ủy TT.VHTT/Q ch/bị ND).

Mời: Th/v Tổ công tác; đ/c Phạm Thị Thành, đại diện lãnh đạo P.TCKH, P.QLĐT, P.TNMT, Đội TTrĐB, P.NV, P.LĐTB&XH, Ban BTGPMB, Thanh tra NN, Ban TCD.

 

 

* 8g: TT.HĐND (đ/c Trần Quốc Tuấn) và đoàn giám sát của Ban KT-XH, khảo sát công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở giáo dục mầm non tư thục và các Nhóm trẻ lớp mẫu giáo độc lập tư thục trên địa bàn quận, tại phường 15 (UBND P15 ch/bị ND, Ban KT-XH gửi TM).

 

 

* 8g: Đ/c Nguyễn Bá Thành dự Lễ kỷ niệm 45 năm ngày truyền thống Bệnh viện Thống Nhất (01/11/1975-01/11/2020), tại Bệnh viện Thống Nhất  (số 1 Lý Thường Kiệt, P7, Q.TB).

 

 

* 9g: TTQU - TT.HĐND, TTUB, UB.MTTQVN/Q dự Lễ khai mạc Hội chợ triển lãm công nghệ nuôi trồng, chế biến nông, lâm, thủy sản TP.HCM lần III năm 2020 và Hội chợ khuyến mại Q.TB năm 2020, tại TT.VHTT.

 

 

* 14g: TTQU (đ/c Lê Hoàng Hà) tiếp đảng viên, tại PH các Ban Quận ủy (VPQU ch/bị TM).

 

* 15g: TTQU (đ/c Nguyễn Hoàng Long) làm việc với lãnh đạo VPQU, tại PH Ban TVQU (VPQU ch/bị ND).

 

* Tại PH1, đ/c Nguyễn Bá Thành chủ trì họp:

-13g30: Đ/c Nguyễn Bá Thành tiếp công dân, đối thoại giải quyết khiếu nại dự án metro 2 (Ban TCD ch/bị ND, TM).

- 16g: Họp ranh dự án Hoàng Hoa Thám.

Mời: Ban QLDA các công trình giao thông TP, P.QLĐT, P.TNMT, Ban BTGPMB, UBND P12, P13 (P.QLĐT ch/bị ND, file chiếu).

 

Thứ bảy

31/10

* TTUB (đ/c Nguyễn Bá Thành) trực và làm việc tại Trung tâm Hành chính quận

 

Chủ nhật

01/11

* TTQU (đ/c Nguyễn Hoàng Long) ứng trực tại Trung tâm Hành chính quận

 

 

Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 12 Quận Tân Bình đã giải quyết

99,34%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 06/12/2020)

Liên kết Website Liên kết Website