Tin tức - sự kiện
Tổng hợp tin tức sự kiện, chuyên ngành về hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Quận Tân Bình
Quay lại

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QU - THƯỜNG TRỰC HĐND và THƯỜNG TRỰC UBND QUẬN TÂN BÌNH Tuần 33, năm 2019 (từ ngày 12/8/2019 đến ngày 17/8/2019)

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

Thứ hai

12/8

* 8g30: Họp TTQU, tại Phòng họp BTVQU.

 

 

* 14g: Họp UBKTQU, tại PH các ban QU.

 

* Tại PH1, đ/c Châu Minh Hiếu chủ trì họp:

- 14g: Nghe các đơn vị báo cáo việc chuyển mục đích sử dụng đất tại số 794 Âu Cơ, P14.

Mời: P.TNMT, VP.ĐKĐĐ-CNTB, P.TP, CCT, UBND P14.

- 15g: Họp giải quyết đơn thư tồn đọng (Ban TCD ch/bị ND, TM).

 

 

Thứ ba

13/8

* 8g: TTQU (đ/c Phạm Thị Út), TT.HĐND (đ/c Trần Quốc Tuấn) TTUB (đ/c Lê Thanh Bình) dự HN tiếp xúc đối thoại giữa lãnh đạo quận với đại diện giáo viên, viên chức, người lao động trong ngành giáo dục quận, tại HT P.GD&ĐT/Q (Ban DVQU ch/bị ND, VPQU và P.GD&ĐT ch/bị TM).

 

* 8g: Đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến dự HN Tổng kết năm học 2018-2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020 của ngành giáo dục và đào tạo thành phố, tại HT Thành phố.

 

* 9g: Đ/c Hứa Quốc Hưng khảo sát DA kênh A41 cùng phóng viên Đài truyền hình TP.

Mời: P.QLĐT, P.TNMT, Cty DVCI, Ban BTGPMB, Ban QLDAĐTXD-KVTB, UBND P4.

 

* Đ/c Châu Minh Hiếu học lớp chuyên viên chính (cả ngày)

 

 

*14g: Hội nghị BTVQU lần 163, tại PH BTVQU.

 

*14g: Đ/c Hứa Quốc Hưng làm việc với CĐT về DA Phạm Văn Bạch P15 (VP.HĐND&UBND/Q ch/bị xe và TM).

Mời: CĐT, Ban BTGPMB, P.QLĐT, P.TNMT, VP.ĐKĐĐ, UBND P15

Thứ  tư

14/8

* 8g: TTUB/Q (5 đ/c) chủ trì họp kiểm điểm liên quan đến DA số 9 Phạm Phú Thứ, P11, tại PH1 (Ban TCD ch/bị ND).

Mời: Lãnh đạo: UBKTQU, P.NV, P.TNMT, P.QLĐT, Đội TTĐB, CA/Q, Đảng ủy-UBND-CA P11.

 

* 8g: Hội nghị báo cáo chuyên đề “Tình hình Biển Đông hiện nay”, tại TT.BDCT/Q (Ban TGQU ch/bị ND, TM).

 

* 14g: Đ/c Kiều Bình Chung, đ/c Phạm Thị Út họp BCĐ 35, tại PH BTVQU (Ban TGQU ch/bị ND, TM).

 

* 14g: Đ/c Châu Văn La làm việc với các đơn vị v/v thực hiện tăng thu nhập theo NQ 03 theo chỉ đạo của CT.UBND/TP, tại PH1 (P.NV, P.TCKH ch/bị ND).

Mời : TP.GD&ĐT, TP.TCKH, TP.NV.

 

* 14g: Đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến dự lễ trao tặng nhà tình nghĩa, tại số 41/4 Đồng Xoài, P13 (P.LĐTB&XH và UBND P13 ch/bị ND).

Mời : UB.MTTQVN/Q (đ/c Lê Sơn), P.LĐTB&XH          (đ/c Đoàn Văn Đủ), P.TCKH (đ/c Lê Kim Thanh), P.KT      (đ/c Lê Thị Thu Sương), Hội CCB (đ/c Nguyễn Đức Vạn), Hội LHPN (đ/c Đỗ Thị Ngọc Lan), LĐLĐ (đ/c Lê Thị Thúy Hồng), QĐ (đ/c Trần Thị Diệu).

 

* 14g: Đ/c Lê Thanh Bình chủ trì họp BCĐ THADS/Q, tại PH2 (CCTHADS/Q ch/bị ND).

Mời : Th/v BCĐ THADS/Q

 

* 14g: Đ/c Châu Minh Hiếu làm việc với UBND/Q11 về quỹ nhà tạm cư tại chung cư Phú Thọ (VP.HĐND&UBND/Q ch/bị xe).

Mời : P.QLĐT, Ban BTGPMB, Cty DVCI, UBND P7

 

 

* 14g: TTUB dự HN tập huấn công tác chứng thực trên địa bàn quận, tại HT1 (P.TP ch/bị ND, TM)

 

 

 

 

Thứ  năm

15/8

* 8g: Hội nghị BCH Đảng bộ quận Khóa IX (đột xuất) về công tác cán bộ, tại HTQU (Ban TCQU ch/bị ND, VPQU gửi TM).

 

* 8g: TTUB dự HN hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra cho người được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành ATTP quận và 15 Phường, tại HT1 (P.YT ch/bị ND, TM)

 

* 9g30: Hội nghị cán bộ chủ chốt quận về công tác cán bộ, tại HT.TTHC/Q (Ban TCQU ch/bị ND, VPQU gửi TM).

 

* TT.HĐND (đ/c Trần Quốc Tuấn) trực và tiếp cán bộ, đảng viên và công dân (cả ngày).

 

* Đ/c Châu Minh Hiếu học lớp chuyên viên chính (cả ngày)

 

 

 

 

 

* 14g: Đ/c Phạm Thị Út dự họp Đảng ủy Phường 2.

 

* 14g: Đ/c Lê Thị Kim Hồng chủ trì họp về XD kế hoạch thành lập Đoàn Khối DN ngoài nhà nước, tại PH các ban QU (TT Quận đoàn và TT.ĐUDN/Q ch/bị ND).

Mời: Đ/c Nguyễn Thị Tuyết Lệ Sương (BTCQU), đ/c Mai Đình Phượng, đ/c Trần Thị Diệu (QĐ), đ/c Trần Anh Khiết,    đ/c Đào Văn Ngân (ĐUDN)

 

* 14g: TTUB (đ/c Châu Văn La) dự họp giao ban công tác quản lý điều hành ngân sách khối giáo dục, tại HT1 (P.TCKH ch/bị ND, TM).

 

* 14g: Đ/c Hứa Quốc Hưng chủ trì họp hội đồng BT DA Kênh A41, Phường 4, tại PH1.

Mời: Th/v HĐBT.

 

 

Thứ sáu

16/8

* 8g: BTVQU dự HN “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của nhà nước, lập lại trật tự XD trên địa bàn Q.TB,                         tại HT.TTHC/Q (VPQU phối hợp VP.HĐND&UBND/Q ch/bị ND, TM).

 

* TTQU (đ/c Lê Thị Kim Hồng) trực và tiếp cán bộ, đảng viên và công dân, tại Phòng TCDQU (cả ngày).

 

* 8g: Đ/c Nguyễn Xuân Tiến dự HN tập huấn Quy chế dân chủ cho đối tượng thuộc ngành giáo dục quận, tại HT P.GD&ĐT/Q (Ban DVQU phối hợp P.GD&ĐT ch/bị ND, TM).

 

* 8g30: Đ/c Hứa Quốc Hưng chủ trì làm việc với các Sở ngành về PA hỗ trợ đối với Cty Pilot và Tokai, tại PH1 (VP.HĐND&UBND/Q ch/bị TM).

Mời: Cục Thuế TP, Sở TC, Sở TNMT, CCT, Ban BTGPMB, P.TNMT.

 

 

* 14g: Đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến dự họp Đảng ủy Phường 12

 

* 15g: TTUB dự họp cơ quan VP.HĐND&UBND/Q, tại HT1.

Mời : Toàn thể CBCC văn phòng.

 

Thứ bảy

17/8

* TTUB (đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến) trực và làm việc tại Trung tâm Hành chính quận

 

 

Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 8 Quận Tân Bình đã giải quyết

97,5%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 18/08/2019)

Liên kết Website Liên kết Website