Tin tức - sự kiện
Tổng hợp tin tức sự kiện, chuyên ngành về hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Quận Tân Bình
Quay lại

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QU - THƯỜNG TRỰC HĐND và THƯỜNG TRỰC UBND QUẬN TÂN BÌNH Tuần 30, năm 2021 (từ ngày 19/7/2021 đến ngày 25/7/2021)

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

Thứ hai

19/7

 

 

* 14g: Họp TTQU, tại PH.BTVQU

 

* 15g: Họp Thường trực UBND quận, tại HT1 (VP.HĐND và UBND ch/bị ND, TM).

 

 

 

Thứ ba

20/7

* TTUB kiểm tra các chốt kiểm soát phòng, chống dịch trên địa bàn quận

* 16g: TTUB họp về công tác phòng chống dịch Covid, tại HT1

 

Thứ  tư

21/7

* TTUB kiểm tra công tác phòng, chống dịch 15 phường trên địa bàn quận.

 

 

 

* 14g: Họp Ban thường vụ Quận ủy lần thứ 44, tại HTQU.

 

* 16g: TTUB họp về công tác phòng chống dịch Covid,  tại HT1

 

 

Thứ  năm

22/7

* TTUB kiểm tra công tác phòng, chống dịch 15 phường trên địa bàn quận.

 

*14g: Họp Thường trực UBND quận, tại HT1 (VP.HĐND và UBND ch/bị ND, TM).

 

* 16g: TTUB họp về công tác phòng chống dịch Covid, tại HT1

Thứ sáu

23/7

* 8g: TTQU, TTUB họp về công tác phòng chống dịch Covid,  tại HT1

 

* TTUB kiểm tra công tác phòng, chống dịch 15 phường trên địa bàn quận.

 

 

Thứ bảy

24/7

* TTUB (đ/c Trương Tấn Sơn) trực và làm việc tại Trung tâm Hành chính quận

 

Chủ nhật

25/7

* TTQU (đ/c Nguyễn Hoàng Long) ứng trực tại Trung tâm Hành chính quận

 

 

Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 8 Quận Tân Bình đã giải quyết

99,83%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 01/08/2021)

Liên kết Website Liên kết Website