Tin tức - sự kiện
Tổng hợp tin tức sự kiện, chuyên ngành về hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Quận Tân Bình
Quay lại

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QU - THƯỜNG TRỰC HĐND và THƯỜNG TRỰC UBND QUẬN TÂN BÌNH Tuần 27, năm 2020 (từ ngày 29/6/2020 đến ngày 05/7/2020)

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

Thứ hai

29/6

* 8g: Họp TTQU, tại PH.BTVQU

 

* 8g: Đ/c Nguyễn Bá Thành họp giao ban với P.QLĐT về công tác cấp phép XD, tại P.QLĐT.

Mời: Tập thể lãnh đạo P.QLĐT, CB, CC tổ CPXD.

 

*9g: Đoàn giám sát theo QĐ số 4178-QĐ/QU của BTVQU làm việc với Đảng ủy Cty DVCI, tại ĐU Công ty.

Mời: Th/v Đoàn giám sát.

 

*9g: Đ/c Lê Thị Thu Sương chủ trì họp Đảng ủy cơ quan chính quyền, tại PH2.

Mời: Đảng ủy viên, Bí thư các chi bộ.

 

*14g: Hội nghị cán bộ chủ chốt tại HTQU (VPQU gửi TM).

 

* 15g30: BTVQU (đ/c Nguyễn Xuân Tiến) trao QĐ kiện toàn Ban vận động Hội nạn nhân chất độc màu da cam, tại VP Ban vận động Hội nạn nhân chất độc màu da cam quận (số 1136 CMT8, P4 Q.TB) (Ban DVQU phối hợp P.NV/Q ch/bị)

 

 

Thứ ba

30/6

*8g: Đ/c Châu Văn La dự HN chuyên đề Cụm thi đua 1 với chuyên đề “Năm đẩy mạnh hoạt động VHXD đời sống văn minh đô thị” và sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, tại HT1 (P.NV ch/bị ND, TM)

 

* 9g: Đ/c Phạm Thị Út chủ trì họp Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ XII, tại PH.BTVQU (các thành viên b/c tiến độ các ND được phân công, VPQU gửi TM).

 

*Đoàn giám sát theo QĐ số 4178-QĐ/QU của BTVQU làm việc với các đơn vị được giám sát, tại PH các ban QU.

- 8g: Làm việc với CB P.TCKH.

- 9g30: Làm việc với CB P.TNMT.

Mời: Th/v Đoàn giám sát.

 

 

*8g: TT.HĐND (đ/c Lê Thị Thu Sương) và Đoàn giám sát của TT.HĐND/Q giám sát việc thực hiện chi thu nhập tăng thêm theo NQ số 03/2018/NQ-HĐND của HĐND/TP, tại Phường 13.

Mời: UBMTTQVN/Q, P.NV, P.TC-KH, th/v đoàn giám sát.

 

 

* 14g: TTQU (đ/c Lê Hoàng Hà, đ/c Phạm Thị Út) dự họp Chi bộ VPQU, tại PH Ban TVQU.

 

*16g: TTQU (đ/c Lê Hoàng Hà), TTUB (đ/c Châu Văn La) làm việc tại Kho bạc nhà nước Q.TB.

 

 

*13g30: Họp Thành viên UBND quận, tại PH1 (VP.HĐND và UBND ch/bị ND, TM).

Mời: TTQU, TT.HĐND (đ/c Lê Thị Thu Sương), TT.UBMTTQ, CCT, CCTK, Th/v UBND quận.

 

 

*14g: Đ/c Trần Quốc Tuấn dự HN tiếp xúc Tổ đại biểu HĐND với cử tri Phường 14, tại UBND P14.

 

* 14g: Đặng Tấn Tuyên chủ trì Hội nghị giao ban Dư luận xã hội tháng 6, tại PH các ban QU (Ban TGQU ch/bị ND, TM).

 

*Đoàn giám sát theo QĐ số 4178-QĐ/QU của BTVQU làm việc với Đảng ủy Phường 15, tại Đảng ủy Phường 15.

Mời: Th/v Đoàn giám sát.

 

Thứ  tư

01/7

*8g: Tổ công tác chỉ đạo Đại hội Thành ủy làm việc với BTVQU về tiến độ ch/bị Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XII, tại PH các ban QU.

Mời: Các UV.BTVQU.

 

 

*8g: Đ/c Nguyễn Hoàng Long chủ trì Hội nghị giao ban công tác kiểm tra giám sát 6 tháng đầu năm, tại HTQU (UB.KTQU ch/bị ND, TM).

 

 

 

 

 

 

*8g: TT.HĐND (đ/c Lê Thị Thu Sương) và Đoàn giám sát của TT.HĐND/Q giám sát Phòng Quản lý đô thị về việc thực hiện chi thu nhập tăng thêm theo NQ số 03/2018/NQ-HĐND của HĐND/TP, tại PH HĐND/Q.

Mời: UBMTTQVN/Q, P.NV, P.TC-KH, th/v đoàn giám sát.

 

 

* 14g: Họp Ban Thường vụ Quận ủy lần thứ 206, tại PH.BTVQU.

Mời: Các đồng chí UV.BTVQU.

 

* 14g: Đ/c Lê Thị Thu Sương dự HN tiếp xúc Tổ đại biểu HĐND với cử tri Phường 13, tại Nhà văn hóa P13.

 

* 14g: Đ/c Trương Tấn Sơn nghe các đơn vị báo cáo tiến độ thực hiện truy thu bổ sung tiền thuê đất bổ sung đối với các mặt bằng thuộc sở hữu nhà nước, tại PH1.

Mời: P.TC-KH, CCT, Cty TNHH MTV DVCI

 

 

Thứ  năm

02/7

*8g: TTQU, TT.HĐND (đ/c Trần Quốc Tuấn), TTUB (đ/c Nguyễn Bá Thành) dự HN gặp gỡ, tiếp xúc với đại diện các dân tộc, các chức sắc, chức việc tôn giáo lần 1 năm 2020, tại HT.UBMTTQ/Q (UBMTTQ/Q phối hợp Ban DVQU ch/bị ND, TM).

 

 

* 8g: Đ/c Châu Văn La chủ trì làm việc với CAQ về công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, xử lý và bố trí kho tang vật, tại PH1 (CAQ ch/bị ND).

Mời: Đ/c Trương Tấn Sơn (PCT), P.TCKH, CAQ, VP.HĐND và UBND/Q.

 

* TT.HĐND (đ/c Trần Quốc Tuấn) trực và tiếp cán bộ, đảng viên và công dân (cả ngày).

 

*8g: TT.HĐND (đ/c Lê Thị Thu Sương) và Đoàn giám sát của TT.HĐND/Q giám sát việc thực hiện chi thu nhập tăng thêm theo NQ số 03/2018/NQ-HĐND của HĐND/TP, tại Phường 14

Mời: UBMTTQVN/Q, P.NV, P.TC-KH, th/v đoàn giám sát.

 

 

* 8g: Đ/c Nguyễn Bá Thành làm việc với lãnh đạo Ban BTGPMB về các DA đang triển khai, tại PH2.

Mời: Lãnh đạo: P.QLĐT, P.TNMT, Ban QLDAĐTXDKV

 

* 8g: Đ/c Trương Tấn Sơn dự Hội nghị kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp cấp TP, tại HT Thành ủy.

Mời: Lãnh đạo P.KT cùng dự

 

* 14g: TTQU (đ/c Lê Hoàng Hà) dự HN Sơ kết công tác xây dựng Đảng, Chính quyền, vận động nhân dân 6 tháng đầu năm, tại Đảng ủy Phường 13 (ĐU Phường 13 ch/bị ND, TM).

 

* 14g: TTQU (đ/c Phạm Thị Út), đ/c Nguyễn Hoàng Long dự HN Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của Đảng bộ cơ quan đảng, đoàn thể quận, tại HTQU (ĐU cơ quan đảng, đoàn thể ch/bị ND, TM).

 

* 15g: Đ/c Châu Văn La chủ trì làm việc với Giám đốc Sở Xây dựng về các nội dung liên quan đến công tác phối hợp và thẩm quyền của Sở Xây dựng, tại PH1 (VP.HĐND&UBND/Q ch/bị TM, Ban BTGPMB ch/bị ND).

Mời: GĐ Sở XD, đ/c Nguyễn Bá Thành (PCT), TP.QLĐT, TP.TNMT, TB.BTGPMB, GĐ Ban QLDAĐTXD, Đội trưởng đội TTĐB, CT.UBND P4, 6, 11, 15.

 

* 14g: Đ/c Trương Tấn Sơn làm việc với Ban QL chợ Tân Bình về một số nội dung liên quan đến công tác quản lý chợ,  tại PH2 (BQL chợ TB, P.KT ch/bị ND).

Mời: Lãnh đạo P.KT, P.TCKH, P.TP, BQL chợ Tân Bình.

 

*15g: TTUB dư họp Hội đồng hỗ trợ cho người lao động và DN bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn Q.TB, tại PH3 (P.LĐTB&XH ch/bị ND).

Mời: Th/v Hội đồng

 

Thứ sáu

03/7

* TTQU trực và tiếp cán bộ, đảng viên và công dân, tại Phòng TCDQU (cả ngày).

 

* 8g: Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ quận lần thứ 33, tại Hội trường Quận ủy (VPQU ch/bị ND, TM)

 

* 14g: TTQU (đ/c Phạm Thị Út) chủ trì họp BCĐ thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở quận quý II/2020, tại PH BTVQU (Ban DVQU ch/bị ND, TM).

 

* 14g: TTHĐND (đ/c Trần Quốc Tuấn, đ/c Lê Thị Thu Sương) và Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân quận giám sát Ủy ban nhân dân quận trong công tác QLNN về nhà chung cư trên địa bàn quận, tại PH HĐND.

Mời: UBND/Q, UBMTTQVN/Q, CA/Q, Công ty Dịch vụ công ích, VP.HĐND&UBND, P.QLĐT, P.NV, Đội TTĐB, P.7, P.10, P.11, Th/v Đoàn giám sát.

 

Thứ bảy

04/7

* TTUB (đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến) trực và làm việc tại Trung tâm Hành chính quận

 

Chủ nhật

05/7

* TTQU (đ/c Phạm Thị Út) ứng trực tại Trung tâm Hành chính quận

 

 

Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 7 Quận Tân Bình đã giải quyết

98,9%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 02/07/2020)

Liên kết Website Liên kết Website