Tin tức - sự kiện
Tổng hợp tin tức sự kiện, chuyên ngành về hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Quận Tân Bình
Quay lại

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN THƯỜNG VỤ QU - THƯỜNG TRỰC HĐND và THƯỜNG TRỰC UBND QUẬN TÂN BÌNH Tuần 12, năm 2019 (từ ngày 18/3/2019 đến ngày 23/3/2019)

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

Thứ hai

18/3

* 8g: Họp TTQU, tại Phòng họp BTVQU.

 

* 9g: Đ/c Hứa Quốc Hưng chủ trì họp HĐHT DA CTCC P6, tại PH1 (VP.HĐND&UBND/Q ch/bị TM).

Mời: Th/v Hội đồng

* 13g30: Hội ý TTUB/Q, tại PH1 (VP.HĐND&UBND/Q ch/bị ND, TM)

 

* 13g30: Đ/c Kiều Bình Chung, đ/c Phạm Thị Út dự HN tổng kết Đảng bộ CQ đảng, ĐT năm 2018, tại HTQU.

 

* 14g: Đ/c Lê Thị Kim Hồng dự họp Đảng ủy Phường 10.

 

* 15g30: Đ/c Phạm Thị Út dự HN tiếp xúc, đối thoại giữa Đảng ủy CQ đảng, ĐT với đoàn viên, hội viên các ĐT thuộc CQ đảng, ĐT quận, tại HTQU.

 

Thứ ba

19/3

* 8g: Đ/c Kiều Bình Chung chủ trì họp TT.HĐND/Q,     tại PH TT.HĐND/Q.

Mời : TTUB/Q, UB.MTTQ/Q, Trưởng, phó 2 ban HĐND, CVP.HĐND&UBND/Q.

 

* 8g: Đ/c Châu Văn La làm việc với 1 số đơn vị về công tác tuyên truyền vận động các DA đầu tư 2019, tại PH1 (VP.HĐND&UBND/Q gửi TM và ch/bị ND).

Mời: Đ/c Đặng Tấn Tuyên (TB.TG/QU).

 

* 8g: Đ/c Phạm Thị Út dự họp Đảng ủy Phường 2.

 

* 8g: Đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến dự họp mặt, vinh danh các gia đình hạnh phúc, trẻ em khuyết tật, hiếu học, vượt khó vươn lên nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3), tại HT1 (VP.HĐND&UBND/Q và P.VHTT ch/bị ND, TM).

 

 

* 14g: Đ/c Châu Văn La làm việc với TT. BCĐ CCHC  về công tác CCHC năm 2019, tại PH1.

Mời: Đ/c Lê Thanh Bình (PCT/Q) dự.

 

* 14g: Đ/c Phạm Thị Út họp Đảng ủy CQ đảng, ĐT quận, tại PH BTVQU.

Mời: Các ĐUV, UV UBKTĐU, Bí thư các chi bộ trực thuộc

 

* 14g: Đ/c Lê Thị Kim Hồng chủ trì họp ĐUDN/Q tháng 3/2019, tại PH các ban QU (VP.ĐUDN/Q ch/bị ND, TM).

 

* Tại PH2, đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến  chủ trì họp:

- 14g: Thông qua KH  Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân  năm 2019 (TT.VHTT ch/bị ND).

Mời: CAQ, BCHQS/Q, P.VHTT, P.GD&ĐT, Hội LHPN, Hội CCB, Hội CTĐ, QĐ, TT.VHTT, BVTB.

- 15g: Làm việc với lãnh đạo P.GD&ĐT.

Mời : P.TCKH, P.NV

 

* 17g: Đ/c Châu Văn La họp Tổ công tác của Ban TVQU, tại PH1.

Thứ  tư

20/3

* Tại Hội trường Quận ủy:

- 8g: TTQU (đ/c Kiều Bình Chung) dự HN sơ kết 1 năm thực hiện Quy định số 1374-QĐ/TU của BTV Thành ủy .

- 10g: Hội nghị BCH Đảng bộ quận lần thứ 24 (Khóa XI) nhiệm kỳ 2015-2020 (UB.KTQU, Ban TCQU, VPQU phối hợp ch/bị ND, TM).

 

 

* TTQU (đ/c Phạm Thị Út), TTUB (đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến) họp các Tổ công tác vận động kê khai và nhận tiền hỗ trợ dự án CTCC Phường 6, tại PH1.

Mời : Thành viên Tổ công tác

 

* 14g: Đ/c Lê Thị Kim Hồng chủ trì họp TT.BCĐ công tác XDĐ, tổ chức CT-XH và quan hệ LĐ hài hòa, ổn định và tiến bộ trong DN trên địa bàn quận, tại PH các ban QU (Ban TCQU phối hợp Ban DVQU ch/bị ND, VPQU gửi TM).

 

* 14g: Đ/c Châu Văn La, đ/c Châu Minh Hiếu nghe b/c tiến độ thực hiện di dời các chung cư cũ (P7, P8), tại PH2 (P.QLĐT, Ban BTGPMB, UBND P7, P8 ch/bị ND).

Mời: P.TCKH, Cty DVCI, P.QLĐT, Ban BTGPMB, Ban QLĐTXDCT, UBND P7, P8.

* Tại PH3, đ/c Hứa Quốc Hưng  chủ trì họp:

- 14g: Họp về trình tự thủ tục triển khai DA XD trường học tại khu đất CTCC Phường 6.

Mời: Sở TC, Sở XD, Sở GTVT, Sở KHĐT, Sở TNMT,  P.TNMT, Ban BTGPMB, P.TCKH, Ban QLĐTXDCT, P.QLĐT, UBND P6.

 

- 15g30: Về phương thức thực hiện chi trả hỗ trợ cho người dân tại khu đất CTCC.

Mời: Sở TC, Kho bạc NN TP, P.TCKH, Ban BTGPMB, P.TNMT, Kho bạc Q.TB, P.QLĐT, UBND P6

 

Thứ  năm

21/3

* TT.HĐND (đ/c Trần Quốc Tuấn) trực và tiếp cán bộ, đảng viên và công dân (cả ngày).

 

* 8g: Đ/c Châu Văn La làm việc với tập thể lãnh đạo VP.HĐND&UBND/Q về công tác tham mưu giúp việc cho TTQU-HĐND-UBND/Q năm 2019; kết quả công tác điều hành chỉ đạo Quý I năm 2019, tại PH1 (VP.HĐND&UBND/Q ch/bị kỹ tất cả các nội dung b/c).

 

* 8g: Đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến dự họp ĐU Phường 12.

 

* 14g: Hội nghị Ban Thường vụ Quận ủy lần thứ 147, tại Phòng họp BTVQU.

 

Thứ sáu

22/3

* TTQU (đ/c Kiều Bình Chung) trực và tiếp cán bộ, đảng viên và công dân, tại Phòng TCDQU (cả ngày).

 

* 8g: Đ/c Châu Văn La chủ trì HN Tổng kết công tác giải quyết KN-TC năm 2018, tại HT1 (VP.HĐND&UBND/Q, Ban TCD, Thanh tra quận ch/bị ND, TM).

Mời: Đ/c Châu Minh Hiếu (PCT/Q)

 

* 8g: Đ/c Lê Thanh Bình dự Hội nghị đối thoại Doanh nghiệp, tại HT Chi cục thuế.

*14g: BTVQU dự HN quán triệt, triển khai Thông tri số 18-TT/TU của BTV Thành ủy và KH số 184-KH/QU của BTV QU về XD tiềm lực chính trị, tinh thần trong khu vực phòng thủ Q.TB, tại HTQU (BCHQS/Q phối hợp VPQU ch/bị ND, TM).

 

* 14g: Đ/c Châu Minh Hiếu chủ trì họp v/v liên quan công tác CCHC hẻm 99 Nguyễn Thái Bình, P4, tại PH1.

Mời : P.TNMT, P.QLĐT, Ban BTGPMB, Cty DVCI, CCT, UBND P4, P7.

 

Thứ bảy

23/3

* TTUB (đ/c Châu Văn La) trực và làm việc tại Trung tâm hành chính quận

 

Chủ nhật

24/3

* 6g: TTQU - TT.HĐND (đ/c Trần Quốc Tuấn) - TTUB          (đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến) - TT.UBMTTQ/Q dự lễ phát động “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân” năm 2019,                    tại TT.VHTT (TT.VHTT, P.GD&ĐT, BCHQS, QĐ ch/bị ND).

Mời: Sở VHTT, Thành đoàn, Bộ Tư lênh TP; Lãnh đạo các BN, ĐT quận (mỗi đ/v 2 người), ĐU-HĐND-UBND-UB.MTTQ 15P (mỗi phường huy động 20 người tham dự).

* 8g: TTQU - TT.HĐND (đ/c Trần Quốc Tuấn) - TTUB          (đ/c Nguyễn Thị Hồng Tiến) dự lễ tưởng niệm 94 năm ngày mất nhà chí sĩ yêu nước Phan Châu Trinh (24/3/1926-24/3/2019),         tại Khu lưu niệm mộ cụ Phan Châu Trinh (số 9 Phan Thúc Duyện, P4) (P.VHTT ch/bị ND).

Mời: Sở VHTT; Lãnh đạo các BN, ĐT quận, UBND-Ctr VHTT 15P, UBND-UB.MTTQ và các Đoàn thể KP, TDP Phường 4.

 

* 18g30: TTQU (đ/c Phạm Thị Út) dự HN Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2019), tại Nhà Thiếu nhi quận (QĐ ch/bị ND, TM).

 

 

Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 3 Quận Tân Bình đã giải quyết

97,5%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 25/03/2019)

Liên kết Website Liên kết Website