Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRONG DOANH NGHIỆP

Thực hiện theo đề nghị của Sở Công thương Thành phố Hồ Chí Minh tại Văn bản số 4857/SCT-QLTM; Phòng Tài chính Kế hoạch triển khai đến Quý doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực hiện khảo sát hiện trạng ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp.

 

- Đối với DOANH NGHIỆP thực hiện cung cấp thông tin theo 02 phiếu: Phiếu thu thập thông tin điều tra thống kê quốc gia về thương mại điện tử năm 2023 (mẫu phiếu TKQG) và Phiếu khảo sát tình hình ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp năm 2023 (mẫu phiếu EBI).

 

- Đối với HỘ KINH DOANH/HỢP TÁC XÃ thực hiện cung cấp thông tin theo 02 phiếu: Phiếu thu thập thông tin điều tra thống kê quốc gia về thương mại điện tử năm 2023 (mẫu phiếu TKQG) và Phiếu thu thập thông tin tình hình ứng dụng thương mại điện tử trong cộng đồng năm 2023 (mẫu phiếu cá nhân).

 

Truy cập link sau để tải các mẫu Phiếu khảo sát: 

https://drive.google.com/drive/folders/1BOMiTEWF4eM4FSvCyFbgopu3DdvB9j5T

 

Kết quả Phiếu khảo sát vui lòng gửi về Phòng Quản lý Thương mại - Sở Công Thương, địa chỉ 163 Hai Bà Trưng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM trước ngày 30 tháng 9 năm 2023. Đồng thời, hỗ trợ gửi bản scan qua email htxtram.sct@tphcm.gov.vn.

 

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Bà Hồ Thị Xuân Trầm - Phòng Quản lý Thương mại - Sở Công Thương TP.HCM; Điện thoại: (028)38.291.670 / 0907.950.606, email: htxtram.sct@tphcm.gov.vn

 

Trân trọng./.

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA