Hội đồng nhân dân
Thông tin về các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ như: Tiếp công dân, tiếp xúc cử tri, giám sát, khảo sát, thông tin kỳ họp, ... của HĐND Quận Tân Bình.
Quay lại

KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ BẢY HĐND QUẬN TÂN BÌNH, KHÓA X, NHIỆM KỲ 2016-2021

Sáng ngày 14 tháng 12 năm 2018, kỳ họp thứ Bảy, Hội động đồng nhân dân quận chính thức khai mạc, tham dự kỳ họp có các đồng chí: Trần Thị Tuyết Hồng, Phó chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố; Nguyễn Mạnh Cường, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đơn vị 23; Trần Văn Lưu, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đơn vị 22; Kiều Bình Chung, Bí thư Quận ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận; Châu Văn La, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận; Lê Sơn, Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận cùng các đồng chí lãnh đạo Thường trực quận ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Thường trực Ủy ban nhân dân quận và 40 đại biểu Hội đồng nhân dân quận Tân Bình nhiệm kỳ 2016-2021. 

 


(Đ/c Kiều Bình Chung, Bí thư Quận ủy – Chủ tịch HĐND quận phát biểu khai mạc kỳ họp)


Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Kiều Bình Chung, Bí thư Quận ủy – Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận đánh giá trong năm 2018, với sự tập trung chỉ đạo quyết liệt có trọng tâm, trọng điểm của Cấp ủy, Chính quyền, Mặt trận các cấp cùng với sự nổ lực cố gắng của các ban ngành và nhân dân trong quận tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – anh ninh của quận có chuyển biến và đạt được kết quả tích cực trên các lĩnh vực, các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2018 đạt tiến độ, có chỉ tiêu đạt và vượt so với cùng kỳ năm trước, đảm bảo chỉ tiêu theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân đề ra. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện một số dự án còn chậm so với tiến độ đề ra do nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện; kết quả thực hiện Kết luận số 04-KL/QU ngày 15/3/2016 của Ban Thường vụ Quận ủy về tình hình phòng, chống tội phạm và lập lại trật tự lòng, lề đường trên địa bàn quận; Kết luận số 12-KL/QU ngày 23/6/2016 của Ban Thường vụ Quận ủy về tăng cường lãnh đạo đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn quận chưa đạt kết quả cao; tình hình trật tự an toàn giao thông tuy được duy trì ổn định, nhưng vẫn còn nguy cơ tiềm ẩn cao; tiến độ thực hiện công tác vận động các hộ kinh doanh cá thể chuyển sang hoạt động theo mô hình doanh nghiệp còn chậm...

 

Tại kỳ họp lần này, bên cạnh việc tập trung thảo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2018, nhiệm vụ năm 2019 theo chương  trình kỳ họp, Hội đồng nhân dân sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Hội đồng bầu hoặc phê chuẩn theo quy định; kỳ họp dự kiến diễn ra trong 02 ngày 14 và ngày 15 tháng 12 năm 2018.


Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 10 Quận Tân Bình đã giải quyết

100%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 05/10/2022)

Liên kết Website Liên kết Website