Tin tức - sự kiện
Tổng hợp tin tức sự kiện, chuyên ngành về hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Quận Tân Bình
Quay lại

Infogaphic: Quy trình phối hợp hỗ trợ, can thiệp, xử lý đối với các trường hợp bạo lực gia đình

Nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong phòng, chống bạo lực gia đình; hỗ trợ, bảo vệ và kịp thời giúp đỡ các trường hợp là nạn nhân lực gia đình, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 825/QĐ-UBND về quy trình phối hợp hỗ trợ, can thiệp, xử lý đối với các trường hợp bạo lực gia đình trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, việc thực hiện các bước trong quy trình hỗ trợ, can thiệp, xử lý đối với các trường hợp bạo lực gia đình phải đảm bảo tính kịp thời, nhanh chóng, phù hợp, tuân thủ quy định của pháp luật. Bảo mật về thông tin liên quan đến bạo lực gia đình. Kết hợp và thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống bạo lực gia đình, lấy phòng ngừa là chính, chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục về gia đình, tư vấn, hòa giải phù hợp với truyền thống văn hóa, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Uỷ ban nhân dân Thành phố đề nghị mọi cá nhân, tổ chức khi phát hiện hoặc có thông tin về trường hợp bạo lực gia đình xảy ra trên địa bàn có trách nhiệm thông báo với các tổ chức, cá nhân có thẩm quyền. Đồng thời, các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm tiếp nhận thông tin gồm: UBND TP Thủ Đức, quận, huyện; UBND xã, phường, thị trấn nơi xảy ra vụ việc; cơ quan Công an các cấp; đường dây nóng 111 (tổng đài quốc gia về trẻ em); 113 (tổng đài phản ứng nhanh công an); 1900545559 (Trung tâm Công tác xã hội - Giáo dục dạy nghề thiếu niên TP); 18009069 (Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP); 0913159315 (đường dây khẩn Báo Phụ nữ TP); Phòng Văn hóa và Thông tin; các cơ quan, tổ chức hội, đoàn thể các cấp hoặc người đứng đầu cộng đồng dân cư nơi xảy ra vụ việc.

Trong thời gian tới, nhằm triển khai thực hiện truyền thông và công tác phối hợp hỗ trợ có hiệu quả Quy trình hỗ trợ, can thiệp, xử lý đối với các trường hợp bạo lực gia đình, Phòng Văn hóa và Thông tin quận Tân Bình xin giới thiệu Infogaphic về nội dung Quy trình phối hợp hỗ trợ, can thiệp, xử lý đối với các trường hợp bạo lực gia đình, như sau:

 

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN


Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 10 Quận Tân Bình đã giải quyết

99,81%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 26/10/2021)

Liên kết Website Liên kết Website