Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

Hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023

       Thực hiện Kế hoạch số 931/KH-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc Hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023.

       Nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng xã hội trong việc sử dụng hiệu quả năng lượng, bảo vệ môi trường và góp phần thực hiện kế hoạch ứng phó biến đổi khí hậu, Phòng Kinh tế thông tin, tuyên truyền đến các cơ quan, đơn vị triển khai hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất tại cơ quan bằng việc tuyên truyền cho cán bộ, nhân viên của đơn vị về mục đích, ý nghĩa của việc tham gia Chương trình Giờ Trái đất nhằm nâng cao nhận thức của từng cá nhân, đơn vị về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng; tham gia hưởng ứng tắt toàn bộ đèn, tắt đèn các bảng hiệu, đèn quảng cáo và các đèn khu vực khác của cơ quan trong thời gian từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 25 tháng 3 năm 2023.

       Phối hợp tuyên truyền sâu rộng, vận động các tổ chức, cá nhân sử dụng điện hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất thông qua Cổng thông tin điện tử, fanpage, mạng xã hội và bản tin của cơ quan, đơn vị./.

PHÒNG KINH TẾ.

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA