Tin tức - sự kiện
Tổng hợp tin tức sự kiện, chuyên ngành về hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Quận Tân Bình
Quay lại

HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 954/2020/UBTVQH14

Ngày 02/6/2020, Ủy Ban thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân, theo đó, Nghị quyết điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Thuế TNCN số 04/2007/QH12 (đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 26/2012/QH13). 

Chi cục Thuế quận Tân Bình giới thiệu một số nội dung chính của Nghị quyết, cụ thể như sau :

1. Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm).

2. Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020 và áp dụng từ  kỳ tính thuế năm 2020. Các trường hợp đã tạm nộp thuế TNCN từ ngày 01/01/2020 theo mức giảm trừ gia cảnh quy định tại Luật số 26/2012/QH13 thì được xác định lại số thuế thu nhập cá nhân phải nộp theo mức giảm trừ gia cảnh quy định tại Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020.

Chi cục Thuế quận Tân Bình thông báo đến Quý doanh nghiệp, hợp tác xã, các tổ chức kinh tế trên địa bàn quận Tân Bình được biết và thực hiện theo quy định.

Trân trọng kính chào./.

(Đính kèm)


Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 7 Quận Tân Bình đã giải quyết

98,9%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 02/07/2020)

Liên kết Website Liên kết Website