Quay lại

HƯỚNG DẪN MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CHỢ, SIÊU THỊ, CƠ SỞ, CỬA HÀNG KINH DOANH DỊCH VỤ, HÀNG HÓA LƯƠNG THỰC...

TẢI TIN TẠI ĐÂY

Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 10 Quận Tân Bình đã giải quyết

99,23%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 28/10/2020)

Liên kết Website Liên kết Website