Tin tức - sự kiện
Tổng hợp tin tức sự kiện, chuyên ngành về hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Quận Tân Bình
Quay lại

Hướng dẫn gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam do Covid-19

Ngày 08/3/2021, Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) có Công văn 687/LS-QHLS trả lời vướng mắc về gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam trong thời gian dịch bệnh Covid-19.

Theo hướng dẫn của Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an:

- Người nước ngoài nhập cảnh theo diện miễn thị thực, nhập cảnh bằng thị thực điện tử hoặc thị thực du lịch từ ngày 01/3/2020 đến nay được "tự động gia hạn tạm trú" đến hết ngày 31/3/2021.

- Các trường hợp nhập cảnh với mục đích khác (công tác, làm việc, lao động, doanh nghiệp...) phải có cơ quan, tổ chức, cá nhân bảo lãnh theo đúng quy định của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014.

Về trường hợp vướng mắc, người nước ngoài nhập cảnh với mục đích kinh doanh khi xin gia hạn tạm trú phải thực hiện theo đúng quy định của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014 (đã được sửa đổi tại Luật số 51/2019/QH14);

Vì vậy, người muốn gia hạn tạm trú thông qua cơ quan mời đón (công ty/doanh nghiệp nơi làm việc) làm thủ tục gian hạn tạm trú tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an theo quy định tại Điều 35 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014.

Điều 35. Gia hạn tạm trú

1. Người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam có nhu cầu gia hạn tạm trú phải đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh làm thủ tục tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh hoặc cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao.

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh quy định tại khoản 1 Điều này trực tiếp gửi văn bản đề nghị gia hạn tạm trú kèm theo hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế của người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao đối với các trường hợp quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 8 của Luật này, tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 16 của Luật này.

3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh hoặc cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao xem xét gia hạn tạm trú."

CTV. Lê Văn Ngọc.


Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 5 Quận Tân Bình đã giải quyết

99,68%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 08/05/2021)

Liên kết Website Liên kết Website