Hội đồng nhân dân
Thông tin về các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ như: Tiếp công dân, tiếp xúc cử tri, giám sát, khảo sát, thông tin kỳ họp, ... của HĐND Quận Tân Bình.
Quay lại

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM ĐỐI VỚI 17 NGƯỜI GIỮ CHỨC VỤ DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN BẦU HOẶC PHÊ CHUẨN TẠI KỲ HỌP THỨ BẢY

Sáng ngày 15/12/2018, trong chương trình ngày làm việc thứ 2 của kỳ họp thứ bảy, Hội đồng nhân dân quận khóa X nhiệm kỳ 2016-2021, Hội đồng nhân dân quận đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm 17 chức danh do Hội đồng nhân dân quận bầu theo hình thức bỏ phiếu kín với ba mức độ “Tín nhiệm cao”, “Tín nhiệm” và “Tín nhiệm thấp”.


Phát biểu tại phiên lấy phiếu tín nhiệm, đồng chí Kiều Bình Chung, Bí thư Quận ủy – Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận đã nhấn mạnh đây là nội dung giám sát đặc biệt quan trọng, thể hiện sự ghi nhận, đánh giá của Hội đồng nhân dân quận đối với sự nỗ lực cố gắng và kết quả đạt được của các chức danh do Hội đồng nhân dân bầu từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Những kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao và tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ sẽ làm thước đo chủ yếu trong việc lấy phiếu tín nhiệm, giúp những người được lấy phiếu tín nhiệm nhận thấy rõ hơn những kết quả thực hiện nhiệm vụ mà mình đã làm; việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống để có biện pháp phấn đấu, rèn luyện, nâng cao trách nhiệm và hiệu quả hoạt động của cá nhân trong thời gian tới.


Việc lấy phiếu tín nhiệm không chỉ phản ánh trách nhiệm, mối quan hệ của đại biểu đối với các chức danh do Hội đồng nhân dân bầu mà còn là trách nhiệm của đại biểu trước cử tri. Trên cơ sở lắng nghe ý kiến của cử tri từ thực tiễn theo dõi giám sát của mình, tôi đề nghị mỗi đại biểu Hội đồng nhân dân quận phải thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm với tinh thần trách nhiệm cao, đảm bảo việc lấy phiếu tín nhiệm trên tinh thần dân chủ, khách quan, công tâm và đúng các quy định của pháp luật.

(Đ/c Kiều Bình Chung, Bí thư Quận ủy – Chủ tịch HĐND quận phát biểu tại phiên họp lấy phiếu tín nhiệm)


Sáng cùng ngày, Hội đồng nhân dân quận đã thống nhất thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Hội đồng nhân dân bầu. Theo đó, đồng chí Kiều Bình Chung, Bí thư Quận ủy – Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận là người có nhiều phiếu tín nhiệm cao nhất 32 phiếu, chiếm 80% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân quận; đồng chí Châu Văn La, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận là người có nhiều phiếu tín nhiệm cao thứ hai 30 phiếu, chiếm 75% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân quận; đồng chí Trần Thị Mai, Trưởng phòng Y tế - Ủy viên Ủy ban nhân dân quận là người có nhiều phiếu tín nhiệm thấp nhất 09 phiếu, chiếm 22,5% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân quận.


Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 10 Quận Tân Bình đã giải quyết

100%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 05/10/2022)

Liên kết Website Liên kết Website