Hội đồng nhân dân
Thông tin về các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ như: Tiếp công dân, tiếp xúc cử tri, giám sát, khảo sát, thông tin kỳ họp, ... của HĐND Quận Tân Bình.
Quay lại

Hội đồng nhân dân Quận khảo sát tình hình triển khai, thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (SARS-CoV-2) trên địa bàn Quận

Từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 02 năm 2020,  Hội đồng nhân dân quận đã tổ chức 06 buổi khảo sát tại Ủy ban nhân dân Phường 8, 12, 13, trường Mầm non 8, trường tiểu học Yên Thế và trường trung học cơ sở Trường Chinh về tình hình triển khai, thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (SARS-CoV-2).


Qua khảo sát, đoàn khảo sát ghi nhận Ủy ban nhân dân các phường và các đơn vị trường học đã rất nghiêm túc và quan tâm trong công tác chỉ đạo, triển khai và thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh SARS-CoV-2; Các đơn vị cũng đã mạnh dạn nêu lên những khó khăn, những phản ánh trong quá trình triển khai, thực hiện công tác phòng, chống dịch SARS-CoV-2 tại đơn vị, tại địa phương và chủ động đề xuất các kiến nghị, giải pháp mong muốn Hội đồng nhân dân có ý  kiến đối với Ủy ban nhân dân quận đề ra những giải pháp hữu hiệu.
Theo kế hoạch, Hội đồng nhân dân quận sẽ tiến hành giám sát Ủy ban nhân dân quận trong công tác chỉ đạo, triển khai và thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh SARS-CoV-2. Mục tiêu của việc giám sát nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của các thành viên Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (SARS-CoV-2) quận và 15 phường đối với công tác phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời đẩy mạnh công tác giám sát, qua đó kịp thời kiến nghị các ngành chức năng có biện pháp để chủ động phòng, chống dịch trên địa bàn sao có hiệu quả, đảm bảo an toàn sức khỏe của người dân, công nhân, viên chức, người lao động, khống chế dịch không để lây lan trong cộng đồng.

 


Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 10 Quận Tân Bình đã giải quyết

100%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 05/10/2022)

Liên kết Website Liên kết Website