Hội đồng nhân dân
Thông tin về các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ như: Tiếp công dân, tiếp xúc cử tri, giám sát, khảo sát, thông tin kỳ họp, ... của HĐND Quận Tân Bình.
Quay lại

Hội đồng nhân dân Quận giám sát ủy ban nhân dân Quận về tiến độ thực hiện một số dự án trên địa bàn Quận

Chiều ngày 22 tháng 5 năm 2018,  Hội đồng nhân dân quận đã có buổi giám sát Ủy ban nhân dân quận về tiến độ thực hiện một số dự án trên địa bàn quận cụ thể: Dự án nâng cấp mở rộng đường Phạm Văn Bạch Phường 15, dự án Khu C30, dự án khu công trình công cộng Phường 6. Tham dự buổi giám sát có đại biểu Trần Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân quận, đại biểu Đặng Thị Ánh Loan - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận, đồng chí Hứa Quốc Hưng – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận; các đại biểu đại diện Ban kinh tế - xã hội, Ban pháp chế Hội đồng nhân dân quận và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Tại buổi giám sát đồng chí Hứa Quốc Hưng – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận đại diện Ủy ban nhân dân quận lần lượt báo cáo đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân quận về tiến độ thực hiện từng dự án, những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện các dự án.

Qua giám sát, đoàn giám sát nhận thấy Ủy ban nhân dân quận đã tích cực, linh hoạt trong việc xử lý các tình huống phát sinh khi triển khai thực hiện các dự án; Ủy ban nhân dân quận đã chủ động kiến nghị, đề nghị làm việc với các sở ngành liên quan và Ủy ban nhân dân thành phố để giải quyết khó khăn, vướng mắc. Hội đồng nhân dân quận nhận thấy các dự án trên hầu hết là dự án trọng điểm trên địa bàn quận, cử tri và nhân dân rất quan tâm; trong quá trình thực hiện còn nhiều khó khăn, thời gian thực hiện kéo dài do đó, Hội đồng nhân dân quận đề nghị Ủy ban nhân dân quận thường xuyên theo dõi, đôn đốc sở ngành thành phố trong việc giải quyết các ý kiến kiến nghị của quận. Hội đồng nhân dân quận kiến nghị Hội đồng nhân dân thành phố đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố quan tâm giải quyết các kiến nghị của quận Tân Bình liên quan đến các dự án nêu trên./.


Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 10 Quận Tân Bình đã giải quyết

100%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 05/10/2022)

Liên kết Website Liên kết Website