Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

Hội nghị triển khai sắp xếp khu phố trên địa bàn phường theo quy định của Trung ương

Chiều ngày 08 tháng 9 năm 2023, tại Hội trường Sư đoàn 367 – 19A Cộng Hòa. Ủy ban nhân dân Phường 12, quận Tân Bình đã tổ chức Hội nghị triển khai sắp xếp khu phố trên địa bàn phường theo quy định của trung ương.

Về dự hội nghị có bà Lê Ngọc Tuyết Xuân - Bí thư Đảng ủy, bà Vũ Thị Như Xuân - Chủ tịch Ủy ban nhân dân, bà Võ Lê Thuỳ Diễm - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 12, các ban ngành đoàn thể phường, Cấp ủy các Chi bộ, ban công tác Mặt trận, Ban Điều hành 9 khu phố, Chi hội Cựu chiến binh, Chi hội Phụ nữ và Ban điều hành 132 tổ dân phố trên địa bàn phường.

bà Lê Ngọc Tuyết Xuân - Bí thư Đảng ủy Phường 12 (ảnh bên trái)

Tại Hội nghị, Ông Thái Văn Quốc - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 12 trình bày Kế hoạch và Đề án dự thảo sắp xếp các khu phố trên địa bàn phường với diện tích là 143,66 ha (trong đó: diện tích dân cư 82,88 ha, diện tích đất Quốc phòng và giao thông là 60,78 ha). Theo đó, mật độ dân số phường 12 hiện có 14.327 hộ, 41.349 nhân khẩu, được chia tách thành 09 khu phố và 132 tổ dân phố, 498 người hoạt động không chuyên trách ở khu phố, tổ dân phố. Đây là mô hình tổ chức tự quản 02 cấp: khu phố, tổ nhân dân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng và tồn tại từ những ngày đầu thành lập chính quyền đã thực hiện tốt nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự, chăm lo cho người dân, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân Thành phố cho đến nay.

Mô hình tổ chức tự quản 2 cấp

Việc sắp xếp nhằm hướng tới xây dựng khu phố sát dân, gần dân, trực tiếp truyền tải những chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến Nhân dân; tinh gọn số tổ chức dưới phường; tinh giản số người hoạt động không chuyên trách. Bảo đảm sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chấp hành sự quản lý nhà nước trực tiếp của chính quyền và phát huy tính tự quản của cộng đồng dân cư, tuân thủ pháp luật, thực hiện theo quy ước cộng đồng dân cư; đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch.

Ông Thái Văn Quốc - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 12 trình bày Kế hoạch và Đề án dự thảo sắp xếp các khu phố trên địa bàn phường

Để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong quản lý, điều hành. Ủy ban nhân dân phường đề xuất tách khu phố 1, 3, 4 , 6 thành 8 khu phố, tách khu phố 2, 7, 8 thành 9 khu phố, riêng khu phố 5 và 9 giữ nguyên. Như vậy, tổng khu phố sau khi chia tách là 19 khu phố đều trên 500 hộ dân đáp ứng theo quy định. Được sắp xếp với 5 chức danh gồm: Bí thư, Trưởng khu phố, Trưởng Ban công tác mặt trận, Chi hội trưởng Phụ nữ và Bí thư Chi đoàn Thanh niên.

Nhằm giúp Ủy ban nhân dân phường thực hiện việc sắp sếp khu phố được hiệu quả và khả thi, bà Võ Lê Thuỳ Diễm - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 12 đề nghị các cử tri đóng góp ý kiến.

Bà Võ Lê Thuỳ Diễm - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 12 đề nghị các cử tri tham gia đóng góp ý kiến

 

Sau khi nghe trình bày, các đại biểu đã tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến về chủ trương sắp xếp. Đa số ý kiến đều tán thành với đề án của Ủy ban nhân dân phường, có 02 ý kiến cần điều chỉnh lại địa giới, 01 ý kiến liên quan đến 5 chức danh được hưởng phụ cấp, trong khi lực lượng chủ yếu là hội viên Hội Cựu chiến binh.

Kết thúc Hội nghị, bà Vũ thị Như Xuân - Chủ tịch UBND Phường 12  kết luận: Chủ trương sắp xếp các khu phố trên địa bàn phường 12 là cần thiết và phù hợp với quy định của pháp luật. UBND phường sẽ tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu để hoàn thiện chủ trương sắp xếp. Dự kiến, chủ trương sắp xếp sẽ được trình UBND quận xem xét, thông qua trong tháng 9 này.

Bà Vũ thị Như Xuân - Chủ tịch UBND Phường 12 trả lời các ý kiến của cử tri và kết luận Hội nghị

 

 

Hình ảnh khu phố sau khi chia tách và sát nhập.

Hình ảnh Khu phố trước khi tách (9 khu phố)

 

Hi2nnh ảnh Khu phố sau khi tách (19 khu phố)

Một số hình ảnh đại biểu dự hội nghị triển khai.

Đại biểu tham dự hội nghị

 

Đại biểu đóng góp ý kiến tại Hội nghị

 

Đại biểu đóng góp ý kiến tại Hội nghị

 

 

Đại biểu đóng góp ý kiến tại Hội nghị

 

Đại biểu đóng góp ý kiến tại Hội nghị

 

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 12

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA