Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

HỘI NGHỊ KẾT NỐI XÂY DỰNG CHUỖI CUNG ỨNG BỀN VỮNG, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HÀNG VIỆT NAM

       Hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thông qua các giải pháp thúc đẩy xây dựng chuỗi cung ứng bền vững, nâng cao chất lượng hàng Việt Nam theo hướng minh bạch - an toàn - hiệu quả;

       Nhằm kết nối, hỗ trợ phát triển thị trường cho hàng hóa sản xuất trong nước, sản phẩm đặc sắc của Thành phố Hồ Chí Minh cạnh tranh với hàng nhập khẩu và định hướng xuất khẩu; tạo điều kiện thuận lợi để bên mua và bên bán kết nối trực tiếp, nhanh chóng, kịp thời chia sẻ thông tin thị trường, kinh nghiệm phát triển kênh phân phối hàng hóa, thông tin quy chuẩn đưa sản phẩm vào kênh phân phối hiện đại;

       Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị kết nối xây dựng chuỗi cung ứng bền vững, nâng cao chất lượng hàng Việt Nam như sau:

       - Thời gian: từ 07 giờ 00 đến 11 giờ 00, ngày 08 tháng 3 năm 2024 (thứ Sáu).

       - Địa điểm: Trung tâm Hội nghị 272 (số 272, đường Võ Thị Sáu, P. Võ Thị Sáu, Quận 3).

       - Hoạt động chính:

(1) Từ 07 giờ 00 đến 08 giờ 30: Kết nối tập trung (B2B).

(2) Từ 08 giờ 30 đến 11 giờ 00: Hội nghị kết nối xây dựng chuỗi cung ứng bền vững, nâng cao chất lượng hàng Việt Nam.

(3) Từ 07 giờ 00 đến 11 giờ 00: Trưng bày, giới thiệu sản phẩm phục vụ kết nối.

       Kính mời Quý doanh nghiệp đăng ký tham gia các hoạt động tại Hội nghị (theo mã QR đính kèm)

Phòng Kinh tế./.

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA