Tin tức - sự kiện
Tổng hợp tin tức sự kiện, chuyên ngành về hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Quận Tân Bình
Quay lại

GIẢM THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP PHẢI NỘP NĂM 2020

Nghị định số 114/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 116/2020/QH14 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác. Nghị định số 114/2020/NĐ-CP quy định giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 đối với trường hợp doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng (bao gồm toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền cung ứng dịch vụ kể cả trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành). Nghị định số 114/2020/NĐ-CP nêu rõ cách xác định tổng doanh thu năm 2020 của doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đối hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản trong kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 hoạt động không đủ 12 tháng.

Việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp thể hiện sự đồng hành của Chính phủ cùng với doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp có thêm nguồn lực để vượt qua khó khăn trong giai đoạn hiện nay. Trong quá trình thực hiện, Quý tổ chức, doanh nghiệp nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ Đội Tuyên truyền Hỗ trợ người nộp thuế - Chi cục Thuế quận Tân Bình tại địa chỉ 450 Trường Chinh, phường 13, quận Tân Bình  hoặc gửi văn bản đề nghị hỗ trợ chính sách thuế đến địa chỉ email ttht_tbinh.hcm@gdt.gov.vn .

(Đính kèm Tài liệu hướng dẫn của Chi cục thuế quận Tân Bình; Nghị quyết số 116/2020/QH14 của Quốc HộiNghị định số 114/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ).

Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Tân Bình.


Danh mục Danh mục

Một cửa điện tử Một cửa điện tử

Đến tháng 10 Quận Tân Bình đã giải quyết

99,23%

Hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 28/10/2020)

Liên kết Website Liên kết Website