Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

ĐỀ ÁN SẮP XẾP KHU PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG 10 THUỘC QUẬN TÂN BÌNH

Thực hiện Kế hoạch số 287/KH-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình về sắp xếp khu phố trên địa bàn quận Tân Bình theo quy định của Trung ương, Ủy ban nhân dân Phường 10 xây dựng Đề án Sắp xếp khu phố trên địa bàn Phường 10 thuộc quận Tân Bình

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 10

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA