Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

DANH SÁCH NHẬN HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP PHỤ LỤC GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TUẦN 2 THÁNG 09-2023

DANH SÁCH NHẬN HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP PHỤ LỤC GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TUẦN 2 THÁNG 09-2023
Lĩnh vực Cấp giấy phép xây dựng
TỪ NGÀY: 11/09/2023 ĐẾN NGÀY: 16/09/2023
STT Số biên nhận Họ tên Địa chỉ Loại hồ sơ  Ngày nhận Ngày trả 
1 202370010449 ĐỖ TRỌNG THÀNH Số 9 BÌNH GIÃ, Phường 13, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 11/09/2023 26/09/2023
2 202370010457 NGUYỄN TRƯỜNG SƠN Số 1073/18-20 Đường Cách mạng Tháng 8, Phường 7, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 12/09/2023 27/09/2023
3 202370010458 NGUYỄN VĂN TÚ Số 111/3C Đường Phạm Văn Bạch, Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 13/09/2023 28/09/2023
4 202370010459 NGUYỄN DUY QUỐC HÙNG Số 127/2A Hoàng Hoa Thám, Phường 13, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 13/09/2023 28/09/2023
5 202370010460 QUÁCH NGỌC TUẤN Số 195/55 Đường Phạm Văn Bạch, Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 13/09/2023 28/09/2023
6 202370010463 NGUYỄN THỊ THƠ Số 686/43 Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường 5, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 13/09/2023 28/09/2023
7 202370010464 HUỲNH THỊ ÁNH HỒNG Số 220/54/22 Đường Âu Cơ, Phường 9, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 13/09/2023 28/09/2023
8 202370010466 AN SƠN ĐỨC Số 187/13 Đường Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 14/09/2023 29/09/2023
9 202370010468 NGUYỄN THỊ HẢO Số 103/3 Đường Phạm Văn Hai, Phường 3, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 14/09/2023 29/09/2023
10 202370010472 VÕ THÙY VÂN Số 116/109/3 Đường Thiên Phước, Phường 9, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 16/09/2023 03/10/2023
11 202370010473 NGUYỄN CHÍ THANH Số 53 Đường Sơn Cang, Phường 12, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 16/09/2023 03/10/2023

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA