Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Danh mục Danh mục

Quay lại

DANH SÁCH NHẬN HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP PHỤ LỤC GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TUẦN 2 THÁNG 09-2023

DANH SÁCH NHẬN HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP PHỤ LỤC GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TUẦN 2 THÁNG 09-2023
Lĩnh vực Cấp giấy phép xây dựng
TỪ NGÀY: 11/09/2023 ĐẾN NGÀY: 16/09/2023
STT Số biên nhận Họ tên Địa chỉ Loại hồ sơ  Ngày nhận Ngày trả 
1 202370010449 ĐỖ TRỌNG THÀNH Số 9 BÌNH GIÃ, Phường 13, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 11/09/2023 26/09/2023
2 202370010457 NGUYỄN TRƯỜNG SƠN Số 1073/18-20 Đường Cách mạng Tháng 8, Phường 7, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 12/09/2023 27/09/2023
3 202370010458 NGUYỄN VĂN TÚ Số 111/3C Đường Phạm Văn Bạch, Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 13/09/2023 28/09/2023
4 202370010459 NGUYỄN DUY QUỐC HÙNG Số 127/2A Hoàng Hoa Thám, Phường 13, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 13/09/2023 28/09/2023
5 202370010460 QUÁCH NGỌC TUẤN Số 195/55 Đường Phạm Văn Bạch, Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 13/09/2023 28/09/2023
6 202370010463 NGUYỄN THỊ THƠ Số 686/43 Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường 5, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 13/09/2023 28/09/2023
7 202370010464 HUỲNH THỊ ÁNH HỒNG Số 220/54/22 Đường Âu Cơ, Phường 9, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 13/09/2023 28/09/2023
8 202370010466 AN SƠN ĐỨC Số 187/13 Đường Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 14/09/2023 29/09/2023
9 202370010468 NGUYỄN THỊ HẢO Số 103/3 Đường Phạm Văn Hai, Phường 3, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 14/09/2023 29/09/2023
10 202370010472 VÕ THÙY VÂN Số 116/109/3 Đường Thiên Phước, Phường 9, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 16/09/2023 03/10/2023
11 202370010473 NGUYỄN CHÍ THANH Số 53 Đường Sơn Cang, Phường 12, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 16/09/2023 03/10/2023

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA