Chủ đề năm 2023: Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội

Tin tức nổi bật Tin tức nổi bật

Danh mục Danh mục

Quay lại

DANH SÁCH NHẬN HỒ SƠ CẤP PHÉP XÂY DỰNG TUẦN 4 THÁNG 03-2023

DANH SÁCH NHẬN HỒ SƠ CẤP PHÉP XÂY DỰNG TUẦN 4 THÁNG 03-2023
Lĩnh vực Cấp giấy phép xây dựng
TỪ NGÀY: 20/03/2023ĐẾN NGÀY: 25/03/2023
STT Số biên nhận Họ tên Địa chỉ Loại hồ sơ  Ngày nhận Ngày trả 
1 202370009739 PHẠM THỊ KIM TUYẾN Số 55/54/4 Đường Thành Mỹ, Phường 8, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Gia hạn giấy phép xây dựng 20/03/2023 27/03/2023
2 202370009740 BÙI Á ĐÔNG Số 60/40 Đường Yên Thế, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo 20/03/2023 04/04/2023
3 202370009741 ĐỖ THỊ THANH BÌNH Số 88/19 Đường Phan Sào Nam, Phường 11, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 20/03/2023 04/04/2023
4 202370009742 NGUYỄN TRƯỜNG SƠN Số 1073/18-20 Đường Cách mạng Tháng 8, Phường 7, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 20/03/2023 04/04/2023
5 202370009743 HUỲNH MINH HIẾU Số 2/136 Đường Thiên Phước, Phường 9, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 21/03/2023 05/04/2023
6 202370009744 NGUYỄN THỊ DIỂM THÚY Số 44 Đường Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 21/03/2023 05/04/2023
7 202370009745 HÀ XUÂN THÀNH Số 54 Trần Văn Danh, Phường 13, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 21/03/2023 05/04/2023
8 202370009746 TRƯƠNG CÔNG HUẤN Số 207/49A Đường Phạm Văn Hai, Phường 5, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 21/03/2023 05/04/2023
9 202370009747 TRẦN THỊ PHIN Số 38 Bàu Cát, Phường 14, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 22/03/2023 06/04/2023
10 202370009748 PHẠM THỊ MỪNG Số 35 Đường Sao Mai, Phường 7, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 22/03/2023 06/04/2023
11 202370009749 PHAN THỊ MỸ PHƯỢNG Số 8 Hát Giang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 22/03/2023 06/04/2023
12 202370009750 VŨ NGỌC QUỲNH Số 4+6 Đường Ấp Bắc, Phường 13, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 22/03/2023 06/04/2023
13 202370009751 NGUYỄN VĂN MẪU Số 536/45 Đường Âu Cơ, Phường 10, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 22/03/2023 06/04/2023
14 202370009752 NHỮ HỒNG HANH Số 2/15-17 Đường Bàu Bàng, Phường 13, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 22/03/2023 06/04/2023
15 202370009753 NGUYỄN THỊ HOÀI VY Số 3/28A BÌNH GIÃ, Phường 13, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 23/03/2023 07/04/2023
16 202370009754 NGUYỄN THỤY VÂN ANH Số 343/73/13 Đường Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 1, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 23/03/2023 07/04/2023
17 202370009755 LÊ THỊ PHƯƠNG CHI Số 916/30 Đường Lạc Long Quân, Phường 8, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Gia hạn giấy phép xây dựng 23/03/2023 30/03/2023
18 202370009756 BÙI THỊ MÙI Số 476/170A1/6 Đường Âu Cơ, Phường 10, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo 23/03/2023 07/04/2023
19 202370009757 VÕ HOÀNG YẾN NHI Số 83/78/4 Đường Năm Châu, Phường 11, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo 23/03/2023 07/04/2023
20 202370009758 PHẠM ĐÌNH ANH DŨNG Số 87/153/9 Đường Nguyễn Sỹ Sách, Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 23/03/2023 07/04/2023
21 202370009759 HOÀNG THỊ THỦY Số 69/8 Đường Phan Huy Ích, Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 23/03/2023 07/04/2023
22 202370009760 VŨ ĐÌNH HẠNH Số 40 Đường Cửu Long, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 23/03/2023 07/04/2023
23 202370009761 NGUYỄN TRÍ CƯỜNG Số 34/13 Đường Cống Lỡ, Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 23/03/2023 07/04/2023
24 202370009762 TRẦN CÔNG TÀI Số 27 Đường Lê Duy Nhuận, Phường 12, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 23/03/2023 07/04/2023
25 202370009763 NGUYỄN NHƯ BÁ Số 116/21 Đường Huỳnh Văn Nghệ, Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 23/03/2023 07/04/2023
26 202370009764 NGUYỄN VĂN TÂM Số 491/13 Đường Trường Chinh, Phường 14, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 24/03/2023 10/04/2023
27 202370009765 LÊ HOÀNG VĂN KHANG Số 1 Đường Thích Minh Nguyệt, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 24/03/2023 10/04/2023
28 202370009766 NGUYỄN ANH HÀ LINH Số 536/1 Đường Trường Chinh, Phường 13, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 24/03/2023 10/04/2023
29 202370009767 NGUYỄN THỊ MINH HIỀN Số 43 Đường Phan Bá Phiến, Phường 12, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 24/03/2023 10/04/2023
30 202370009768 ĐẶNG DUY ĐẠO Số 33/5 Đường Trung Lang, Phường 12, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điều chỉnh giấy phép xây dựng 24/03/2023 10/04/2023
31 202370009769 HUỲNH NGỌC GIÀU Số 134 Đường Huỳnh Văn Nghệ, Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 24/03/2023 10/04/2023
32 202370009770 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG Số 571/15A Đường Phạm Văn Bạch, Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 24/03/2023 10/04/2023
33 202370009771 NGUYỄN THỊ BÍCH LỘC Số 687/4/1 Đường Lạc Long Quân, Phường 10, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 24/03/2023 10/04/2023
34 202370009772 ĐỖ TRỌNG THÀNH Số 9 Bình Giã, Phường 13, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 24/03/2023 10/04/2023
35 202370009773 NGUYỄN HỮU QUANG VINH Số 126/6 Đường Năm Châu, Phường 12, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo 24/03/2023 10/04/2023

TIN TỨC MEDIA TIN TỨC MEDIA